Oorcorrectie

ACCZ | A Klinieken

Oorcorrectie

Oorcorrectie

Informatie over een oorcorrectie (afstaande en/of flaporen)

Algemene informatie over oorcorrectie

Flaporen, ook vaak zeiloren of afstaande oren genoemd, komen veel voor. Afwijkende oorvorm en oorstand is meestal het gevolg van een aangeboren misvorming van het kraakbeenskelet van de oorschelp. Er bestaan veel verschillende vormen van oorafwijkingen waar het “te groot” of beter het “afstaan” van de oren het probleem vormt.

Flaporen en/of afstaande oren kunnen worden gecorrigeerd met behulp van plastische chirurgie. De oorcorrectie kan worden uitgevoerd vanaf de leeftijd van ongeveer 5-6 jaar. Dit is meestal ook de leeftijd, waarop het kind op negatieve wijze geconfronteerd wordt met het afwijkende oor en er zich ook bewust van is. Vaak heeft het kind hiermee leren leven. Maar steeds vaker komt het voor, dat men zich op latere leeftijd pas laat opereren.

Soms bestaat er pas op latere leeftijd de wens tot een oorcorrectie. Uw plastisch chirurg kan u uitleggen wat het onderliggende probleem is en wat voor een techniek er dient te worden toegepast om tot het beste resultaat te komen bij een oorcorrectie.

De operatie van een oorcorrectie

De oorcorrectie van een oorcorrectie heet met een medische term otoplastiek (oto betekent oor en plastiek komt van plastische chirurgie) en duurt ongeveer 1 uur. Het rechtzetten van flaporen ofwel de oorcorrectie kan onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd, maar gebeurt bij kinderen meestal onder algehele verdoving (narcose).

Bij de oorcorrectie wordt een snee aan de achterkant van het oor gemaakt. Afhankelijk van het probleem wordt de daarbij behorende techniek gebruikt. Het kraakbenige skelet van het oor wordt op een speciale manier behandeld en/of omgevouwen. Hierbij wordt veelal ook een stukje huid aan de achterzijde van het oor verwijderd en wordt de wond met (oplosbare) hechtingen gesloten.

Na de operatie van een oorcorrectie

Na een oorcorrectie krijgt u een strak verband (een zogenaamde tulband) om uw hoofd heen. Meestal moet het verband een week blijven zitten. Het wassen van uw haar en dergelijke zult u dus een poosje moeten uitstellen. Als het verband verwijderd is, moet u nog ongeveer 4-6 weken ’s nachts een haarband (tenniszweetband) dragen ter bescherming van uw oren. Ook overdag moet u voorzichtig zijn met uw oren. Het is verstandig contactsporten 4-6 weken te vermijden. Het komt vaak voor dat de oorschelpen nog 6-8 weken wat rood, gezwollen en gevoelig blijven. Geleidelijk aan zal dit verdwijnen.

Risico’s van een oorcorrectie

Het rechtzetten van flaporen heeft dezelfde risico’s als elke andere oorcorrectie. De wond kan gaan nabloeden of er kan een infectie optreden. Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

Het resultaat van een oorcorrectie

De resultaten van oorcorrecties zijn over het algemeen goed. Kraakbeen is echter een weerbarstig soort weefsel dat soms de neiging heeft om terug te keren in zijn oorspronkelijke vorm. Dat de oren recht zullen blijven staan en geheel symmetrisch zullen blijven, kan daarom nooit voor 100% worden gegarandeerd. Een enkele keer is het noodzakelijk om nog een correctie uit te voeren, maar een symmetrisch resultaat is ook dan niet te garanderen.

Tot slot aangaande een oorcorrectie

Als u overweegt uw oren recht te laten zetten, is het belangrijk om hierover een reëel verwachtingspatroon te hebben. U kunt een duidelijke verbetering van de stand van uw oren verwachten, maar geen perfectie. Ook is een absolute symmetrie van de stand van de oren vrijwel onmogelijk. Door de oorcorrectie komt er een litteken achter uw oor. Dit is echter door de locatie meestal niet opvallend.

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan zal de plastisch chirurg ze tijdens het spreekuur graag met u doornemen. Het kan u wellicht helpen om uw vragen van tevoren op papier te zetten.

Welke plastisch chirurgen voeren een oorcorrectie uit:

Dokter E.B.H. van Onselen – Plastisch Chirurg
Dokter Z. Kruppa – Plastisch Chirurg

 

LEES HIER MEER                             BEKIJK HIER DE TARIEVEN