Neuscorrectie

ACCZ | A Klinieken

Neuscorrectie

Neuscorrectie

Algemeen over neuscorrectie

Met een neuscorrectie kan een scheefstaande neus, een lelijke bobbel of een te brede neuspunt verholpen worden. Door van binnenuit het botweefsel en/of het kraakbeen van vorm te veranderen, krijgt de neus een nieuw profiel. De ingreep vindt plaats onder narcose of plaatselijke verdoving. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, geeft een neuscorrectie nauwelijks napijn. Wel kunnen uw ogen en neus nog enige tijd flink gezwollen zijn en moet u gedurende een week een neusspalk dragen. Omdat het herstel van bot en kraakbeen tijd nodig heeft, is het uiteindelijke resultaat pas na een jaar te beoordelen. Maar dat resultaat is dan ook blijvend.

Neuscorrectie Consult

Tijdens het eerste consult komt alles aan de orde wat met de behandeling te maken heeft: welke methode voor u het beste is, welk resultaat u mag verwachten, de mogelijke risico’s en de nazorg. U krijgt altijd een eerlijk advies en duidelijke voorlichting over de behandeling en de periode erna.

Tijdens dit consult bekijkt de plastisch chirurg of u een geschikte kandidaat bent voor een neuscorrectie. De chirurg zal vragen naar uw gezondheid, uw medische achtergrond en welke medicijnen u gebruikt. Met het gebruik van bloedverdunnende medicijnen moet u minimaal een week voor de behandeling stoppen.

De arts zal ook vragen wat uw wensen en verwachtingen zijn. Hij kan dan aangeven of de ingreep aan die verwachtingen kan voldoen. En ook of een andere behandelmethode een optie kan zijn. Vaak hebben mensen met een grote neus een kleine kin, en dan is een kincorrectie misschien een betere keuze om het gewenste resultaat te verkrijgen. Daarom worden tijdens het eerste consult meestal foto’s gemaakt, aan de hand waarvan een profielanalyse wordt gemaakt. De verhouding tussen neus en kin kan bepalend zijn voor de keuze van de juiste behandeling.

De medisch consulente geeft u aanvullende informatie met betrekking tot de voor- en nazorg en de controles.

Besluit u tot een behandeling, dan wordt alle informatie op papier gezet in een behandelingsovereenkomst die zowel door de plastisch chirurg als door u wordt ondertekend.

Neuscorrectie behandeling

Voor de behandeling worden er foto’s gemaakt voor in uw medisch dossier. Een neuscorrectie vindt over het algemeen plaats onder narcose. De meeste neuscorrecties worden uitgevoerd via de neusgaten (gesloten neuscorrectie). Hierbij zijn geen sneetjes aan de buitenkant van de neus nodig. Wanneer de neus versmald moet worden zullen er wel sneetjes aan de buitenkant van de neus worden geplaatst (open neuscorrectie). Eventuele littekentjes vallen in de plooi aan de zijkant van de neus. Bij een correctie van het neustussenschot wordt ook vanaf de buitenkant gewerkt en komt het litteken tussen de neusgaten.

Meestal wordt er ter bescherming van de neus na de ingreep een spalk op uw neus geplaatst en een verband aangelegd. De spalk moet ongeveer een week blijven zitten. Soms krijgt u ook een neustampon om het wondvocht op te nemen.

De ingreep zelf duurt anderhalf tot twee uur, de voorbereiding op de ingreep ongeveer een half uur. Het herstellen van de narcose duurt enige uren.

Verdoving

Voor een neuscorrectie gaat u meestal onder narcose. Maar het kan ook onder plaatselijke verdoving. De plastisch chirurg zal tijdens het consult de verdoving kiezen die het beste bij de ingreep past. Het kan zijn dat u opziet tegen een narcose, vanwege het nare gevoel achteraf. Dan is het goed om te weten dat A Klinieken met speciale narcosemiddelen werkt, die voorkomen dat u misselijk bent na de narcose. Tot het moment waarop u de kliniek verlaat, wordt u begeleid door een verpleegkundige, de anesthesioloog en uw plastisch chirurg.

Na de neuscorrectie ingreep

Wanneer u bijkomt uit de narcose kunt u zich slap en moe voelen. De reacties op de narcose verschillen per individu maar omdat A Klinieken met speciale narcosemiddelen werkt, is de kans op misselijkheid een stuk kleiner. U mag de kliniek verlaten op het moment dat uw plastisch chirurg en anesthesioloog dit verantwoord vinden. Dat is meestal enkele uren na de ingreep. U kunt gewoon naar huis, maar u mag u niet zelf autorijden. Zorg er dus voor dat u iemand meeneemt die u naar huis kan brengen.

In de meeste gevallen wordt de neus gehecht met oplosbare hechtingen. Is dit niet het geval, dan moeten de hechtingen na een week verwijderd worden. Na de behandeling wordt een neusspalk aangebracht en soms krijgt u neustampons in de neusgaten. Ook wordt er een verband aangebracht. De meeste mensen vinden met name het verband en de neustampons vervelend. Gelukkig mogen die meestal al de volgende dag verwijderd worden. Dat gebeurt tijdens een controle in de kliniek. Het kapje moet minimaal een week blijven zitten.

Na een neuscorrectie is uw neus sterk gezwollen. U kunt moeilijk door uw neus ademhalen en daardoor zult u een droge mond krijgen. Het is belangrijk dat u voldoende drinkt. Het duurt enkele weken voor het grootste deel van de zwelling verdwenen is, maar binnen twee weken kunt u weer redelijk door uw neus ademen. Door de zwelling kunnen ook uw ogen enkele dagen dichtzitten. Dit verschilt van persoon tot persoon. Het gebied rond de neus en ogen zal bloeduitstortingen vertonen die na verloop van tijd verdwijnen.

Napijn en herstel bij een neuscorrectie

Na de ingreep wordt een spalk op de neus geplaatst ter bescherming en om zwelling en bloeduitstortingen enigszins tegen te gaan. Om dezelfde reden wordt er ook een verband aangelegd. De spalk en het verband moeten ongeveer een week blijven zitten deze periode bent u niet toonbaar. Nadat de spalk en het verband verwijderd zijn, zullen uw neus en ook uw gezicht er in eerste instantie niet zo mooi uitzien en vreemd aanvoelen. Dat komt omdat uw gezicht flink gezwollen is en daardoor asymmetrisch kan ogen. Ook de bloeduitstortingen kunnen aanzienlijk zijn.

De littekens moeten droog worden gehouden tot de hechtingen zijn verwijderd, dus ongeveer een week. De dag na de ingreep mag u alweer kort douchen, maar zorg er wel voor dat de littekens droog blijven. Na een week kunt u weer gewoon douchen of in bad. De temperatuur van het water mag niet te heet zijn, omdat daardoor het behandelde gebied onnodig kan zwellen. Zorg ervoor dat tijdens het slapen geen druk op uw neus en uw gezicht ontstaat. Het is het beste om met uw hoofd iets hoger te gaan liggen.

Na een neuscorrectie moet u enkele dagen absolute rust nemen zodat uw lichaam tijd heeft om te herstellen. Pas na een week mag u lichte werkzaamheden hervatten, maar daarbij mag u niet bukken. Met zware lichamelijke inspanning of zwaar tillen moet u minimaal een maand wachten. De meeste mensen gaan na twee weken weer aan het werk.

Resultaat van neuscorrectie

De beste kandidaten voor een neuscorrectie zijn mannen en vrouwen met een reële verwachting van het resultaat. De ingreep geeft altijd een duidelijke verbetering, maar uw gezicht wordt er niet opeens ‘perfect’ door…

Kort na de ingreep is de verandering van de neus al een beetje te zien. De bloeduitstortingen zijn over het algemeen na tien dagen verdwenen, de zwelling heeft een aantal weken nodig om weg te trekken. Wanneer de zwelling grotendeels verdwenen is, kunt u het resultaat al vrij goed beoordelen. De vorm van uw neus zal in de maanden na de ingreep verder verbeteren en het uiteindelijke resultaat is pas een jaar na de operatie goed te beoordelen.

De incisies die worden gemaakt om de neuscorrectie uit te kunnen voeren worden zo mooi mogelijk gehecht. De littekens worden verborgen aan de binnenkant van uw neus of ze vallen nauwelijks zichtbaar in de plooi naast uw neusvleugels. Alleen wanneer er een incisie in het tussenschot van uw neus wordt gemaakt, zal het littekentje enigszins zichtbaar kunnen blijven. De eerste maanden kunnen littekens nogal vurig zijn maar daarna nemen ze meer en meer de kleur van de huid aan. Uiteindelijk blijft er niet meer over dan een klein licht lijntje.

Tijdens de eindcontrole worden foto’s van het resultaat gemaakt voor in uw medische dossier.

Risico’s en complicaties bij een nesucorrectie

Net als bij de meeste chirurgische ingrepen bestaat het risico van een allergische reactie op de verdovingsvloeistoffen, desinfecteermiddelen of pleisters. Ook kan, ondanks het feit dat er steriel gewerkt wordt, een infectie ontstaan. De kans hierop is echter klein, namelijk 1-2%.

Soms is er sprake van een gestoorde wondgenezing of een nabloeding. Ook zijn er kleine risico’s verbonden aan de narcose.

Specifieke complicaties bij een neuscorrectie is een langdurig verdoofd gevoel van de neuspunt.

Welke plastisch chirurgen voeren neuscorrecties uit:

Dokter E.B.H. Van Onselen – Plastisch Chirurg
Dokter Z. Kruppa – Plastisch Chirurg

 

LEES HIER MEER                                         BEKIJK HIER DE TARIEVEN