Neuscorrectie bij mannen

ACCZ | A Klinieken

Neuscorrectie bij mannen

Neuscorrectie

Informatie over een neuscorrectie – neustipcorrectie

Neus correctie / Rhino plastiek

Algemene informatie over neuscorrectie

De operatieve correctie van de neus heeft een blijvend karakter. De ingreep biedt verbetering maar geen perfectie. Ook mag u niet verwachten dat een dergelijke operatie een oplossing biedt voor eventuele sociale of relatieproblemen. De vorm veranderde operatie kan wel meer zelfvertrouwen geven en minder commentaar van anderen oproepen.

Mogelijkheden

Een neuscorrectie is een operatieve behandeling ter correctie van de uitwendige vorm van de neus en kan worden uitgevoerd om de neus te verkleinen, de vorm van de neuspunt te verbeteren, een bochel van de neusrug te verwijderen en/of een scheefstaande neus recht te zetten. Verder is het ook mogelijk om functionele klachten te verminderen zoals frequente neusverstopping, al dan niet met hoofdpijn. De vorm van de neus is een persoonlijk aspect en dient dan ook steeds per individu beoordeeld te worden tijdens een neuscorrectie. Het zal duidelijk zijn dat de patiënt zelf de operatie verlangt en dat dit niet wordt ingegeven door de omgeving.

Vormen van neuscorrecties

Er bestaan enkele vormen van een neuscorrectie:

  1. Correctie neuspunt
  2. Correctie neusvleugels
  3. Volledige neuscorrecties

De operatie

In de meeste gevallen is het mogelijk de huidsneden – en later dus ook het litteken – aan de binnenkant van de neus te leggen. Door deze huidsnede is het mogelijk het skelet van de neus, dat uit een kraakbenig en benig gedeelte bestaat, te veranderen.
Over het algemeen worden bij neuscorrectie geen uitwendige huidsneden gemaakt. De sneetjes liggen doorgaans in de inwendige neusdelen en zijn dus niet waarneembaar. In een enkel geval is een sneetje noodzakelijk in de onderrand van het neustussenschot of op de overgang van de neusvleugels naar de lippen. Bij een neuscorrectie kan het benig gedeelte (bot) en/of het kraakbenige gedeelte (neustip, neusvleugels) geopereerd worden.

Afhankelijk van de uitgebreidheid van de operatie kan plaatselijke verdoving of algehele narcose worden toegediend. Aan het einde van de operatie wordt de neus verbonden. In de neus worden tampons aangebracht, die ook zijn bedoeld om nabloedingen tegen te gaan. Wanneer een benig gedeelte van de neus is gecorrigeerd wordt de neus met een dunne gipslaag verbonden.

Bij correctie van de neuspunt wordt vaak voor een “open” benadering gekozen. Er ontstaat dan een weinig zichtbaar litteken tussen de neusgaten. Meestal kunt u dezelfde dag naar huis. Kleine of grote neuscorrecties kunnen poliklinisch of in dagverpleging worden uitgevoerd.

Na de neuscorrectie operatie

Na de operatie valt de pijn over het algemeen erg mee. In de meeste gevallen zal de neus gedurende enkele dagen inwendig getamponneerd zijn, zodat de patiënt gedurende deze periode door de mond moet ademen. Er kan een forse zwelling na de operatie ontstaan ter plaatse van de gelaatshelft naast de neus, zoals b.v. de oogleden. Deze zwelling duurt enkele dagen. Na de operatie zal meestal een pleister- of gipsverband zijn aangebracht over de neus met een uitbreiding op het voorhoofd. Na 1 à 2 weken wordt dit verwijderd. De zwelling die na het verwijderen van dit verband op de neus bestaat kan gedurende enkele maanden aanwezig blijven.

Risico’s van een neuscorrectie

Zoals bij elke operatie bestaat er een kans op bloeding, infectie, gestoorde wondgenezing, weefselversterf, gevoelloze huid of een niet geheel symmetrische vorm of ander tegenvallend resultaat.

Resultaat van een neuscorrectie

Het resultaat van de neuscorrectie heeft een blijvend karakter. De mate van welslagen van een neuscorrectie wordt niet alleen bepaald door de plastisch chirurg maar ook door de kwaliteit van de weefsels van de neus. De operatie biedt verbetering en meestal geen perfectie. Vaak zal een neuscorrectie meer zelfvertrouwen geven en daardoor minder commentaar van de omgeving oproepen.

Zelfs in de handen van de meest geroutineerde plastisch chirurg kan het zijn dat voor de patiënt het resultaat tegenvalt. In een aantal gevallen kan een tweede operatie noodzakelijk zijn voor aanvullende correcties. De mate van welslagen van een neuscorrectie wordt niet alleen bepaald door de plastisch chirurg, maar ook door de kwaliteit van de weefsels van de neus. De operatie biedt verbetering en meestal geen perfectie. Vaak zal een neuscorrectie meer zelfvertrouwen geven en daardoor minder commentaar van de omgeving oproepen.

Neuscorrectie en neustipcorrectie kosten

Vaak is het duidelijk dat de ingreep niet voor rekening van de zorgverzekeraar kan geschieden. U krijgt dan een prijsopgave van de te verwachten kosten.

Tot slot

Bovenstaande omschrijving is slechts van algemene aard. Een neuscorrectie is zeer individueel en behoort tot een van de lastigste operaties in de plastische chirurgie. U moet uw verwachtingspatroon kenbaar maken en deze uitvoerig met de plastisch chirurg bespreken. Hij of zij kan u vertellen of uw verwachtingspatroon reëel is en technisch uitvoerbaar is. Als u nog vragen heeft, wordt u geadviseerd alvast te noteren, zodat u deze vragen niet zult vergeten te stellen tijdens het consult betreffende uw neuscorrectie, met de plastisch chirurg.

Welke plastisch chirurgen voeren neuscorrecties en neustipcorrecties uit:

Dokter E.B.H. van Onselen – Plastisch Chirurg
Dokter Z. Kruppa – Plastisch Chirurg