Migraine en Spierkracht verminderaar

ACCZ | A Klinieken

Migraine en Spierkracht verminderaar

Migraine en Spierkracht verminderaar

Informatie over Migraine en spierkracht verminderaar

Last van migraine, chronische hoofdpijn?

Veel mensen hebben last van spanningshoofdpijn of migraine. Hoewel de precieze oorzaken van de meeste hoofdpijnvormen onbekend zijn, zijn er aanwijzingen dat onder andere verhoogde spanningen in bepaalde spieren een rol spelen.

Van een spierkracht verminderaar is aangetoond en in 2010 door de FDA ook officiëel goedgekeurd, dat het een effectief middel is ter behandeling van migraine en hoofdpijnvormen veroorzaakt door een verhoogde spierspanning. Het werkingsmechanisme is nog steeds onderwerp van verschillende onderzoeken, maar ervaring leert dat ongeveer 70% van de mensen met migraine- en andere hoofdpijnklachten baat hebben bij het gebruik van een spierkracht verminderaar. Bij deze mensen ontstaat er een duidelijke verlichting van de klachten.

De behandeling migraine met een spierkracht verminderaar

Door middel van een aantal prikjes met een spierkracht verminderaar in de spier wordt deze minder sterk gemaakt. Over het algemeen is een behandeling van de fronsspier voldoende om een duidelijke verbetering van de klachten te bewerkstelligen. Soms kan op geleide van pijn ook de achterzijde van het hoofd behandeld worden. Om voor iedere cliënt de meest geschikte behandeling vast te stellen, worden cliënten gevraagd een dagboek bij te houden en daarin te “scoren” wat het effect van de spierkracht verminderende behandeling op de hoofdpijnklachten is. De injecties worden door de meeste cliënten niet als pijnlijk ervaren.

Effect van de behandeling

Het effect van de behandeling is altijd tijdelijk (2-6 maanden). Mogelijke bijwerkingen van behandeling met een spierkracht verminderaar zijn: door de prik zelf kan tijdelijk een kleine blauwe plek ontstaan en door de spierkracht verminderaar kan tijdelijk enige spierzwakte in de ingespoten spieren optreden.

De prijs van de behandeling is afhankelijk van de hoeveelheid spierkracht verminderaar die nodig is. In het algemeen zal de arts starten met een dosis vergelijkbaar met de dosis die in de cosmetische toepassing voor één zone wordt gebruikt.

Welke plastisch chirurgen voeren migraine behandelingen met een spierkracht verminderaar uit:

Dokter E.B.H. Van Onselen – Plastisch Chirurg
Dokter Z. Kruppa – Plastisch Chirurg