Dijbeenlift

ACCZ | A Klinieken

Dijbeenlift

Een overschot aan huid aan de binnen- en buitenkant van de bovenbenen kan het gevolg zijn van veroudering, maar ook van vermagering. Er ontstaan dan plooien die niet mooi zijn en soms ook in de weg zitten bij het lopen.

Vindt u het echt storend of heeft u er last van, dan kunt u een dijbeenlift overwegen. Dit is een grote ingreep, waarbij de overtollige huid wordt weggehaald. Soms wordt deze ingreep gecombineerd met een liposculptuurbehandeling om het teveel aan onderhuids vet te verwijderen.

Een dijbeenlift geeft altijd grote littekens. Uiteraard doen onze ervaren plastisch chirurgen hun uiterste best deze littekens zoveel mogelijk in de bestaande huidplooien te laten vallen.

Consult dijbeenlift

Tijdens het eerste consult komt alles aan de orde wat met de behandeling te maken heeft: welke methode voor u het beste is, welk resultaat u mag verwachten, de mogelijke risico’s en de nazorg. U krijgt altijd een eerlijk advies en duidelijke voorlichting over de behandeling en de periode erna.

Tijdens dit consult bekijkt de plastische chirurg of u een geschikte kandidaat bent voor een dijbeencorrectie. De chirurg zal vragen naar uw gezondheid, uw medische achtergrond en welke medicijnen u gebruikt. Met het gebruik van bloedverdunnende medicijnen moet u minimaal een week voor de behandeling stoppen. De arts zal ook vragen wat uw wensen en verwachtingen zijn. Hij kan dan aangeven of de ingreep aan die verwachtingen kan voldoen. En ook of een combinatie met een andere behandelmethode een optie kan zijn.

De medisch consulente geeft u aanvullende informatie met betrekking tot de voor- en nazorg en de controles. Besluit u tot een behandeling, dan wordt alle informatie op papier gezet in een behandelingsovereenkomst die zowel door de plastisch chirurg als door u wordt ondertekend.

Behandeling dijbeenlift

Voor de behandeling worden er foto’s gemaakt voor uw medisch dossier. Een dijbeenlift wordt altijd uitgevoerd onder narcose door een ervaren plastisch chirurg. Eerst tekent de plastisch chirurg op de bovenbenen nauwkeurig aan hoeveel huid er verwijderd moet worden. Tijdens de operatie wordt de huid losgemaakt van de onderliggende vet- en spierlagen. Het teveel aan huid wordt weggesneden en eventueel wordt het teveel aan vet weggezogen. De behandeling duurt gemiddeld twee uur.

Verdoving bij een dijbeenlift

Een dijbeenlift vindt plaats onder narcose of sedatie. Het kan zijn dat u opziet tegen een narcose, vanwege het nare gevoel achteraf. Dan is het goed om te weten dat A Klinieken met speciale narcosemiddelen werkt, die voorkomen dat u misselijk bent na de narcose. Tot het moment waarop u de kliniek verlaat, wordt u begeleid door een verpleegkundige, de anesthesioloog en uw plastisch chirurg.

Na de ingreep van een dijbeenlift

Wanneer u bijkomt uit de narcose kunt u zich slap en moe voelen. De reacties op de narcose verschillen per individu maar omdat A Klinieken met speciale narcosemiddelen werkt, is de kans op misselijkheid een stuk kleiner.

U mag de kliniek verlaten op het moment dat uw plastisch chirurg en anesthesioloog dit verantwoord vinden. Dat is meestal enkele uren na de ingreep. U kunt gewoon naar huis, maar u mag u niet zelf autorijden. Zorg er dus voor dat u iemand meeneemt die u naar huis kan brengen.

U kunt na de operatie wat napijn hebben door de zwelling en bloeduitstortingen. Vaak is een lichte pijnstiller als paracetamol hiervoor voldoende.

Napijn en herstel bij een dijbeenlift

U zult de eerste week dag en nacht een elastisch kleefpleisterverband moeten dragen. Veel mensen beschrijven dit verband als ongemakkelijk. Daarna moet u nog zes weken een elastische broek of steunpanty dragen, die de zwelling tegengaat. U krijgt hier tevens medicatie voor. Gemiddeld neemt de zwelling na de derde dag sterk af.

De dag na de ingreep mag u alweer kort douchen, maar u moet ervoor zorgen dat het verband niet nat wordt. Na een week kunt u weer gewoon douchen of in bad. De temperatuur van het water mag niet te heet zijn, omdat daardoor het behandelde gebied onnodig kan zwellen.

Na een dijbeenlift moet u een week rust nemen. De eerste dagen zal lopen en zitten wat lastig zijn. Pas na een week mag u lichte werkzaamheden hervatten, waarbij u niet teveel hoeft te lopen. Met zware lichamelijke inspanning of zwaar tillen moet u minimaal een maand wachten. Probeer zware inspanning – zowel geestelijk als lichamelijk – de eerste weken te vermijden. Het is belangrijk dat er de eerste weken geen druk of spanning op uw bovenbenen komt te staan. Over het algemeen is het ongemak groter dan de pijn. Wanneer u besluit de behandeling te ondergaan, krijgt u desgewenst een recept voor pijnstillers die u na de ingreep kunt gebruiken.

Een week na de behandeling komt u terug naar de kliniek om de hechtingen te laten verwijderen. De onderhuidse oplosbare hechtingen verdwijnen vanzelf. Het verdwijnen van alle zwelling neemt gemiddeld twee tot zes weken in beslag. De meeste personen die een dijbeenlift hebben ondergaan, kunnen na twee weken weer gaan werken en zijn na zes weken weer volledig actief.

De eerste maanden kunnen de littekens nogal vurig van kleur zijn. Hierna zullen ze meer en meer de kleur van de huid aannemen en minder zichtbaar worden. Het is belangrijk om de littekens gedurende het eerste jaar na de ingreep niet aan de zon bloot te stellen. Door de zon kunnen ze ‘inbranden’ en daardoor blijven ze meer zichtbaar. Hou de littekens bedekt of smeer ze in met een zeer hoge beschermingsfactor. Na een jaar is het verstandig om de littekens met mate aan de zon bloot te stellen. Daardoor worden ze minder zichtbaar.

Resultaat na een dijbeenlift

De beste kandidaten voor een dijbeenlift zijn mannen en vrouwen met een reële verwachting van het resultaat van de ingreep. De ingreep geeft altijd een duidelijke verbetering, maar uw benen worden er niet opeens ‘perfect’ door.

Kort na de ingreep is de verstrakking al enigszins zichtbaar. Pas wanneer de zwelling grotendeels verdwenen is kunt u het resultaat goed beoordelen. Het uiteindelijke resultaat zal pas zichtbaar zijn nadat de operatiewond en het onderhuidse weefsel volledig genezen zijn. Dat is ongeveer een jaar na de operatie.

De incisies die worden gemaakt om een dijbeenlift uit te kunnen voeren, worden zo mooi mogelijk gehecht. De littekens worden zoveel mogelijk verborgen in de bestaande liesplooi en lopen soms door tot halverwege de binnenzijde van het bovenbeen. Ze zijn dus vooral zichtbaar aan de binnen- en achterkant van het bovenbeen. De eerste maanden kunnen littekens nogal vurig zijn. Hierna zullen ze meer en meer de kleur van de huid aannemen. Uiteindelijk resteert niet meer dan een grote lichte lijn.

Tijdens de eindcontrole in de kliniek worden foto’s gemaakt die aan uw medisch dossier worden toegevoegd.

Risico’s en complicaties bij een dijbeenlift

Net als bij de meeste chirurgische ingrepen bestaat het risico van een allergische reactie op de verdovingsvloeistoffen, desinfecteermiddelen of pleisters. Ook kan, ondanks het feit dat er steriel gewerkt wordt, een infectie ontstaan. De kans hierop is echter klein, namelijk 1-2%.

Bij elke uitgebreidere chirurgische ingreep bestaat er een zeer kleine kans op trombose. Soms is er sprake van een gestoorde wondgenezing of een nabloeding. Ook zijn er kleine risico’s verbonden aan de narcose.

Specifieke risico’s van een dijbeenlift zijn beschadiging van zenuwen in het been, asymmetrie, vorming van hypertrofische (= sterk verdikte) littekens en blijvende gevoelloosheid in een deel van de benen. Wanneer u voor en na de behandeling niet enkele weken stopt met roken bestaat de kans op afstervend huidweefsel.

Welke plastisch chirurgen voeren de behandeling dijbeenlift uit:
Dokter E.B.H. Van Onselen – Plastisch Chirurg
Dokter Z. Kruppa – Plastisch Chirurg

BEKIJK HIER DE TARIEVEN