Adamsappel correctie

ACCZ | A Klinieken

Adamsappel correctie

INLEIDING
In deze paragraaf wordt u geïnformeerd over de verschillende aspecten van bovengenoemde ingreep. Ondanks dat we zo volledig mogelijk willen zijn, kunnen we waarschijnlijk niet al uw vragen beantwoorden. Dit komt onder meer omdat veel afhankelijk is van de individuele patient. Indien u na meer informatie te hebben gelezen serieus een correctie overweegt, is een consult bij een plastisch chirurg een goede volgende stap. U kunt u wensen en verwachtingen dan bespreken, waarbij u na een gedetailleerde uitleg van de plastisch chirurg over deze ingreep en het verloop ervan, zelf rustig een afweging kan maken of u er volledig zeker van bent de ingreep van keuze te willen ondergaan.
INDICATIE (BIJ/VOOR WIE)
Bij onvrede met een grote, veruitstekende zichtbare adamsappel
VERWACHTINGEN
Door deze behandeling kunnen de verhoudingen in de hals geharmoniseerd worden en ontstaat er vaak een betere halscontour

RISICO’S
De kans op een nabloeding of een infectie is zeer klein. Een stemverandering komt eveneens maar heel zelden voor

VOORBEREIDINGEN
In overleg met uw behandelend arts dient inname van bloedverdunnende medicijnen voor de ingreep te worden gestaakt

OPNAME
Voor deze ingreep is geen opname nodig

VERDOVING
Plaatselijke verdoving

OPERATIEDUUR / DUUR VAN DE INGREEP
Ongeveer 30 minuten

OPERATIE; VARIATIES EN TECHNIEKEN
Er wordt bij de operatie via een klein sneetje dwars over de adamsappel een ruimte gemaakt waarbij er enkele millimeters van het gedeelte van de adamsappel wat het verst uitsteekt, wordt verwijderd.

PLAATS VAN INCISIE
De incisie en dus het uiteindelijke litteken bevindt zich dwars over de adamsappel en kan daardoor als een dunne streep zichtbaar blijven. Meestal geneest het litteken fraai

VAAK GECOMBINEERD MET

HERSTEL NA DE INGREEP
Snel

ZICHTBAARHEID VAN HET RESULTAAT
Het resultaat is blijvend

VERZEKERING
Deze ingreep komt niet voor vergoeding in aanmerking
KOSTEN

 

TOT SLOT
Wij willen u benadrukken alles wat u gelezen heeft goed te overwegen bij het komen van uw besluit. Indien u serieus een bovengenoemde ingreep/behandeling overweegt, zorgt u er dan voor dat u contact opneemt met een kwalitatief goede kliniek. Stelt u dan gerust de vragen die u nog heeft. Indien alle vragen naar teverdenheid zijn beantwoord kunt u zich met een gerust hart laten behandelen

LEES HIER MEER                              BEKIJK HIER DE TARIEVEN