Borstvergroting

ACCZ | A Klinieken

Borstvergroting

Een borstvergroting is een keuze die gemaakt wordt, waarvan het niet eenvoudig is aan te geven, waarom en welke vrouwen voor een borstvergroting kiezen. Borstvergroting als wens naar grotere of stevigere borsten leeft echter bij velen: jaarlijks worden in Nederland meer dan 6000 borstvergrotingen uitgevoerd. De borsten kunnen al sinds de puberteit klein of onderontwikkeld zijn. Soms neemt het volume van de borsten af na een zwangerschap of de borsten zijn slapper en kleiner geworden na een vermageringsdieet. Er zijn geen duidelijke leeftijdsgrenzen voor een borstvergroting, maar de borstvergroting zal niet snel worden uitgevoerd voor het achttiende levensjaar.

Met alle ophef over borstvergrotingen uitgevoerd met de PIP implantaten is het belangrijk om te weten dat ACCZ | A Klinieken deze protheses NIET gebruikt.

Voor de borstvergrotingen bij ACCZ | A Klinieken wordt uitsluitend gebruik gemaakt van protheses waarvan de fabrikant een levenslange garantie durft te garanderen! Daarbij bestaat bij ACCZ | A klinieken de mogelijkheid om een borstvergroting ook met watergel gevulde protheses uit te laten voeren!

Borstvergroting?
Het is belangrijk dat u de borstvergroting zelf wilt. De borstvergroting moet geen wens zijn van mensen in uw omgeving, bijvoorbeeld uw partner. Een borstvergroting biedt over het algemeen geen oplossing voor sociale of seksuele problemen. En wanneer u een borstvergroting overweegt dan is de keuze over een operatie niet alleen een medische maar ook een persoonlijke. Het beeld dat wij van onszelf hebben is in veel gevallen bepalend voor de manier waarop wij ons aan de wereld om ons heen presenteren. Een borstvergroting is echter ook een medische ingreep, dus u moet goed geïnformeerd zijn over de mogelijkheden en onmogelijkheden van een borstvergroting.
                                               
Verder is de manier waarop een dergelijke borstvergroting wordt verricht en het soort borstprothese van belang. De plastisch chirurg zal u zo goed mogelijk informeren over alle aspecten van de borstvergroting, waarbij ook de mogelijke complicaties die mogelijk zouden kunnen optreden bij een borstvergroting, ter sprake zullen komen.

>> Bekijk meer voor en na foto’s borstvergrotingen

Wie komen er in aanmerking voor een borstvergroting

Een te klein borstvolume kan een vrouw een gevoel van onbehagen, onzekerheid, of onvrouwelijkheid geven. Dagelijkse dingen, zoals de keuze van het dragen van bepaalde kleding, kunnen een opgave worden. De borsten als orgaan gelden als één van de belangrijkste uiterlijke kenmerken bij een vrouw. Vrouwen kunnen onzeker zijn over de vorm en de grootte van hun borsten. Borstcorrecties, zoals borstvergrotingen, zijn de meest uitgevoerde cosmetische ingrepen in de wereld. Door middel van een relatief kleine ingreep, hetgeen een borstvergroting is, kunnen we vaak het zelfvertrouwen teruggeven. Een borstvergroting kan deze onvrede weg werken, maar eventueel aanwezige diepere persoonlijke of seksuele problemen kunnen niet met een borstvergroting worden opgelost. In de volgende omstandigheden kunt u in aanmerking komen voor een borstvergroting:

Aangeboren kleine borsten (cup A of kleiner sedert puberteit),
Verlies van borstvolume postmenopausaal of na een zwangerschap met lichte doorzakking,
Borstasymmetrie met de wens tot het behoud van het grootste borstvolume,
Wens tot algemene vergroting van de borsten.

Een borstvergroting wordt niet door de ziektekostenverzekeringen vergoed. In hoogst uitzonderlijke gevallen wordt er wel eens een gedeeltelijke vergoeding van de borstvergroting in het geval van dat de indicatie een correctie van een aangeboren borstasymmetrie betreft, met meer dan 1 cupmaat verschil.

Prothesen voor een borstvergroting

De meest eenvoudige, effectieve en duurzame mogelijkheid om een borstvergroting te doen is dit met behulp van kunststofprothesen. De prothesen bestaan uit een zakje van siliconenrubber, de enveloppe, gevuld met siliconengel of een ander vulmiddel (bijvoorbeeld water). Er bestaan ook prothesen met een dubbele wand. Het binnenste volume is dan gevuld met siliconengel, het buitenste volume met fysiologische zoutoplossing. Voor een borstvergroting kan er ook gebruik worden gemaakt van protheses met een coating van polyurethaan, welke als voordeel heeft dat de kans op overmatige kapselvorming veel kleiner is dan de “gewone” siliconengel borstprotheses.  Over de veiligheid van het gebruik van silicone protheses voor borstvergroting, bestaat al sinds het moment dat ze bestaan, veel misverstanden. Wetenschappelijk onderzoek heeft echter nooit aangetoond dat een borstvergroting met het gebruik van silicone protheses, een schadelijk effect heeft op de gezondheid.

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC), is van mening dat een borstvergroting met siliconen prothesen een verantwoorde medische ingreep is. Zoals bij iedere andere operatie moeten de voordelen van een borstvergroting goed worden afgewogen tegen de nadelen en de risico’s. Deze zullen uitvoerig met u worden besproken. De levensduur van borstprothesen, welke worden gebruikt bij de borstvergroting, kan beperkt zijn. Geadviseerd wordt om in ieder geval tien jaar na de borstvergroting weer een afspraak te maken met een plastisch chirurg.

Typen prothesen voor een borstvergroting

A. Prothesewand

Bij een borstvergroting,  bestaat de uitwendige membraan van een borstprothese  altijd uit silicone dat hetzij een glad, dan wel een getextureerd oppervlak, ofwel een polyurethaan coating bezit. Deze siliconenwand is voor het lichaam inert, d.w.z. er treedt slechts een minimale afstotingsreactie na implantatie van dit materiaal op. Wel ontstaat er na implantatie een vreemd-lichaam reactie met een kortdurende ontstekingsfase, waardoor een duidelijk afgrensbaar kapsel met een dichte collageenvezel structuur ontstaat.
Op lange termijn na de borstvergroting, kan door samentrekken van dit kapsel rond een (m.n. gladde prothese) een harde en pijnlijke borst ontstaan. Uiteindelijk is er dan een verhoogde kans dat een zichtbaar vervormde borst ontstaat. Bij een ruw getextureerde, of een polyurethaan gecoate prothese daarentegen, treedt na implantatie ingroei van bloedvaten in het sponsachtige oppervlak van de prothese op. Dit vermindert de kans op (overmatige) kapselvorming na de borstvergroting.

B. Prothese inhoud

De bij een borstvergroting gebruikte prothesen bestaan uit twee soorten vulmateriaal: silicone of water. De recentere hydrogel vulling wordt thans nog klinisch geëvalueerd. Sojaolie-gevulde prothesen werden van de markt verwijderd wegens desintegratie van de prothese.

Bij een borstvergroting kan het volume van de prothese kan variëren tussen de 100 en 500 cc (op hele speciale indicaties eventueel nog meer) al naargelang het gewenste borstvolume na de borstvergroting. De met silicone gevulde prothesen hebben een vergelijkbare consistentie als borstklierweefsel en geven daardoor een zeer natuurlijk resultaat, zichtbaar en voelbaar na de borstvergroting. Dit geldt ook voor de nieuwere prothesen die door siliconenpolymerisatie een “vaste” driedimensionale vorm bezitten (druppelvormige prothesen), in tegenstelling tot de klassieke ronde prothesen. De met water gevulde prothesen, gebruikt voor een borstvergroting, bezitten deze eigenschappen niet en geven daardoor een minder natuurlijk resultaat. Daarnaast kunnen deze prothesen voelbare plooien geven. Bovendien geven zij soms klachten van hoor- of voelbaar “klotsen” doordat het onmogelijk is alle lucht volledig uit de prothese te verwijderen gedurende de borstvergroting.

Het type prothesevulling wordt pas op lange termijn relevant. Na een borstvergroting ontstaat wrijving van weefsel rondom het implantaat, inherent aan normale dagelijkse bewegingen, en resulteert namelijk op den duur in het ontstaan van microscopisch kleine scheurtjes in de uitwendige prothesewand, waardoor lekkage van de prothese inhoud in het omliggende weefsel optreedt. Deze lekkage treedt na de borstvergroting eerder op bij watergevulde prothesen; de patiënte merkt een vermindering in borstvolume op. Het vrijkomende water wordt vervolgens via de normale wegen via de nieren geëlimineerd.

Bij gelgevulde prothesen treedt, dankzij de viscositeit van de silicone, deze lekkage veel trager op. Bij de recente borstprothesen is deze “gelbleeding” aanzienlijk verminderd door aanwezigheid van een dikkere prothesewand en polymerisatie van de silicone. Hierdoor is de viscositeit van de silicone toegenomen en blijft de gel zelfs bij microrupturen van de prothesewand ter plaatse en zeker binnen het lichaamseigen kapsel, welke zich altijd vormt na de boerstvergroting.

Actueel is natuurlijk de enorme ophef en rel rondom de implantaten van het merk PIP. Hier bleek de fabrikant een inferieur industrieel siliconevulling gebruikt. Alle vrouwen die een borstvergroting hebben ondergaan met een dergelijke prothese worden geadviseerd om een prothesewissel te laten verrichten.

Belangrijke informatie over silicone borstprotheses geschikt voor borstvergroting:

 1. Silicone is niet carcinogeen en verandert de incidentie en het verloop van een borstcarcinoom niet. Een borstprothese vertraagt noch maskeert de detectie van kanker.
 2. Thans bestaan er geen wetenschappelijke onderzoekingen dan wel studies welke aanwijzingen geven dat het ontstaan van enige aanvullende aandoeningen (o.a. immunologische bindweefselaandoeningen) geassocieerd is met silicone implantatie na een borstvergroting.
 3. Mammografie, echografie, CT scanning en MRI onderzoek mogen bij een borstimplantaat uitgevoerd worden. Signaleer uw radioloog indien U een borstvergroting heeft ondergaan, zodat deze tijdens een mammografie een extra opname kan maken om het borstweefsel grondig te onderzoeken. Indien nodig zal er een MRI onderzoek worden uitgevoerd.
 4. Er bestaan geen aanwijzingen dat na een borstvergroting, tijdens het geven van borstvoeding silicone in de moedermelk aanwezig is.
 5. De gemiddelde levensduur van een borstimplantaat was 10 tot 15 jaar. Evaluatie van de borsten na ongeveer 10 jaar na een borstvergroting is te adviseren. De fabrikanten van de betere merken van de huidige generatie borstprotheses geven levenslange garantie op hun protheses. De borstvergrotingen met de nieuwe generatie borstimplantaten zouden niet meer opnieuw geopereerd hoeven worden in de toekomst!

Voorbereidend gesprek voor een borstvergroting

De plastisch chirurg overlegt voor de borstvergroting heel duidelijk met u de grootte van de in te brengen prothese. Tijdens de borstvergroting worden er dan ook die protheses ingebracht die van te voren zijn afgesproken. Over het algemeen wordt bij het doen van een borstvergroting gestreefd naar borsten die passen bij uw postuur. De plastisch chirurg beschikt over de mogelijkheid om alle type borstprotheses te gebruiken die er vandaag de dag beschikbaar zijn. Deze aanpak van het doen van borstvergrotingen garandeert u een “maatwerkoplossing”.

Wij geloven erin dat wanneer wij altijd voor een natuurlijk resultaat moeten gaan en wat goed bij u past. Na de borstvergroting is onze wens dat u uiteindelijk hiermee zeer tevreden zal zijn.

Verder bespreekt de chirurg de plaats van de littekens. Zoals bij iedere operatie worden er ook bij een borstvergroting blijvende littekens gemaakt. Ze vallen door hun plaats en kleur meestal nauwelijks op. De tepels kunnen na de borstvergroting zowel meer als minder gevoelig zijn. Meestal herstelt het gevoel zich binnen enkele maanden. Dit is echter niet altijd het geval. De functie wordt in principe niet belemmerd. Borstvoeding blijft dus gewoon mogelijk. De prothesen worden onder het klierweefsel of onder de borstspier geplaatst. Onderzoek naar knobbeltjes of andere afwijkingen blijft goed uitvoerbaar.

Voorbereiding op de operatie van een borstvergroting

Voor vrouwen die een borstvergroting willen ondergaan en bloedverdunnende medicijnen gebruiken dienen dit melden tijdens het eerste consultgesprek. Het gebruik van deze medicijnen moet meerdere dagen voor de borstvergroting worden gestaakt. U krijgt hierover instructies van de behandelend arts.

Nicotine vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing na de borstvergroting. Wij raden u aan om enkele weken voor de borstvergroting volledig te stoppen met roken.

Een borstvergroting wordt vaak in dagbehandeling verricht. Soms wordt na de borstvergroting een dag een opname geadviseerd. De plastisch chirurg zal dit vooraf met u bespreken. Voor de dag van de borstvergroting dient u zelf de oksels te hebben geschoren. Voor dat de plastisch chirurg de borstvergroting gaat uitvoeren tekent hij het operatiepatroon op de borsten. De borstvergroting gebeurt in de regel onder algehele verdoving.

Werkwijze bij een borstvergroting

Bij een borstvergroting worden de prothesen tussen de borstklier en de borstspier geplaatst (subglandulaire borstvergroting), of onder de borstspier direct op de ribben (subpectorale borstvergroting). Tegenwoordig bestaat bij een borstvergroting, op indicatie ook de mogelijkheid om de prothese tussen de borstspier te plaatsen, waarbij het bovenste deel van de (anatomische) prothese onder de spier wordt geplaatst en het onderste deel op de spier (dual-plane borstvergroting).

De operatie “borstvergroting”

Een borstvergroting duurt gemiddeld één, maximaal twee uur aan operatietijd. Bij een borstvergroting zijn de drie belangrijkste toegangswegen waarlangs de borstprotheses geplaatst worden: langs/in de oksel, in de borstplooi, of langs de rand van de tepelhof; telkens via een snede van 4 tot 5 cm lengte. Maar zelfs via de navel kunnen (alleen watergevulde) borstprothesen ingebracht. Veruit de meeste borstvergrotingen worden verricht via een snede in de huidplooi onder de borst, waarbij de prothesen onder de borstklier worden ingebracht. Na ongeveer een jaar zijn deze littekens, mede dankzij hun localisatie, zeer onopvallend.

Bij de meeste borstvergrotingen verkiezen wij het litteken net boven de plooi van de borst te plaatsen aangezien deze techniek de beste controle geeft over de positie van de prothese en het litteken in de natuurlijke schaduw van de borstplooi valt. Uiteindelijk is de vorm nog belangrijker dan het litteken. De prothese kan vervolgens onder het klierweefsel (subglandulair) of dieper, onder de borstspier (subpectoraal) geplaatst worden. Indien er bij de borstvergroting een litteken in de oksel wordt verkozen kan de prothese slechts enkel onder de spier geplaatst worden.

De borstvergroting met een subglandulaire plaatsing geeft een zeer natuurlijk resultaat. Echter bij magere vrouwen met een minimale hoeveelheid aan eigen klierweefsel en weinig onderhuids vetweefsel, kan na de borstvergroting de prothesecontour of plooivorming van de prothese zichtbaar zijn. De borstvergroting met een subpectorale plaatsing daarentegen, camoufleert de prothese beter waardoor deze ook minder voelbaar wordt. De kans op protheseverplaatsing door spierwrijving bij bewegingen is echter verhoogd. De pijn is duidelijker en langer aanwezig. En het duurt langer na de borstvergroting eer er een natuurlijk resultaat is verkregen.

Indien men kiest voor een borstvergroting met watergevulde protheses is een subpectorale positie aan te bevelen.

Met de komst van de borstvergroting volgens de nieuwe methode van deels onder en deels boven de spier, zijn diverse vrouwen het beste geholpen. De plastisch chirurg bespreekt vooraf uitvoerig met u wat de meest geschikt methode van borstvergroting voor u is.
Aan het eind van de borstvergroting operatie worden de borsten verbonden met een steungevend verband en/of een BH-corset voor de borsten. In het wondgebied van de borstvergroting worden alleen indien dit echt nodig geacht werd, twee drains (dunne slangetjes) aangebracht, die zijn verbonden met twee vacuümflesjes. Via de slangetjes kan dan het wondvocht uit het operatiegebied van de borstvergroting worden afgevoerd. De drains worden verwijderd als er bijna geen vocht meer wordt geproduceerd. Het aanbrengen van een drain kan een verhoogde kans op infectie en een nabloeding, bij verwijdering van de drains, geven na de borstvergroting. Uw plastisch chirurg zal u uitleggen wat voor u het beste geschikt is.

Borstvergroting onder lokale verdoving

In vele klinieken worden borstvergrotingen uitgevoerd, maar slechts enkele klinieken worden borstvergrotingen uitgevoerd onder locale verdoving. Het feit dat de operatie zonder algehele verdoving (narcose) kan geschieden is voor velen ook niet bekend.
Voor een borstvergroting wordt er onder plaatselijke verdoving een speciale vloeistof in het weefsel ingespoten, waardoor het gebied wordt verdoofd. Daarna maakt de operateur het weefsel voorzichtig los terwijl het gehele gebied gevoelloos is. Daarna wordt de prothese, het implantaat, voorzichtig op de plaats gebracht, zonder dat het omliggende weefsel wordt beschadigd.

Dit lijkt een belangrijke doorbraak in de medische wereld, er is immers geen algehele verdoving meer nodig. Echter reeds 30 jaar geleden werd het al uitgevoerd. Het groot voordeel voor u is dat u meestal ongeveer drie uur na de borstvergroting de kliniek weer kan verlaten! Een ander bijkomend voordeel van deze techniek onder plaatselijke verdoving is dat u weer snel uw normale dagelijkse activiteiten kunt hervatten. Uw plastisch chirurg zal u uitleggen waarom deze methode van borstvergroting voor u juist wel of juist niet geschikt is. Indien er een borstvergroting met een plaatsing (gedeeltelijk) onder de borstspier dient plaats te vinden is het niet mogelijk om dit onder plaatselijke verdoving te doen.

Na de operatie van een borstvergroting

Na een borstvergroting voelen de borsten soms pijnlijk en gespannen aan. Dit wordt binnen een paar dagen al minder. Om na de borstvergroting de pijn te verminderen biedt een unieke oefening een ware uitkomst! Hierbij wordt direct na de operatie de grote borstspier geleerd om te kunnen ontspannen. Bij een borstvergroting die door een ervaren plastisch chirurg wordt uitgevoerd zullen eigenlijk nooit drains worden gebruikt. Dit komt omdat een, specifiek in borstvergrotingen ervaren plastisch chirurg, zo voorspoedig en deskundig werkt, waardoor er nauwelijks bloedverlies zal optreden bij de borstvergroting. Indien er bij de borstvergroting toch gekozen wordt voor drains, worden deze meestal dezelfde dag, uiterlijk na één tot drie dagen, verwijderd. Bij ontslag na de de borstvergroting, wordt een afspraak gemaakt voor controle op het spreekuur. Tijdens dit bezoek worden, zo nodig, de hechtingen verwijderd.

Na een borstvergroting is het verstandig, om voor de eerste week na thuiskomst, hulp te regelen. Er wordt aanbevolen om de eerste zes weken na de borstvergroting dag en nacht een BH te dragen. Daarnaast wordt er na de borstvergroting, soms een elastische band boven de borst geadviseerd, als de prothese achter de borstspier is gelocaliseerd. U mag de eerste zes weken na de borstvergroting niet sporten, zwaar tillen of uw armen hoog boven het hoofd brengen.

Voorzichtige massage van de borst met een crème of lotion kan het litteken soepeler maken. Vraag aan uw plastisch chirurg wanneer u hiermee mag beginnen. Voor een sneller herstel én een mooiere wondgenezing na de borstvergroting, schrijven wij u een littekencrème voor. Deze siliconen crème komt in aanmerking voor vergoeding door uw zorgverzekeraar.

Veel voorkomende klachten na een borstvergroting

Na de operatie kunnen de tepels minder gevoelig zijn, of juist extra gevoelig. Dit herstelt eigenlijk altijd binnen enkele maanden tot een half jaar. Een litteken kan enkele maanden na de borstvergroting tijdelijk rood, dik en hard worden. Vrijwel elke borstprothese zal in de loop van de tijd wat kunnen slijten. Hierdoor is het mogelijk dat ze op een gegeven moment vervangen moeten worden, hetgeen een nieuwe operatie betekent. Met de huidige generatie borstprothesen is dit alleen nodig als er klachten optreden. Indien dit niet het geval is hoeven de prothesen niet te worden vervangen.

Te verwachten resultaten na een borstvergroting

Een borstvergroting is een veilige en betrouwbare chirurgische ingreep. Veel vrouwen zijn tevreden over het resultaat van de borstvergroting, maar toch kan er soms wat te wensen over blijven. Er blijven altijd littekens, die overigens meestal weinig of niet opvallen. U wordt bij iedere ingreep, zoals ook bij een borstvergroting, naar beste kunnen behandeld, maar er kunnen geen garanties gegeven worden voor een goed resultaat of voor bijvoorbeeld volledige symmetrie van de borsten. Daarbij dient te worden opgemerkt dat geen enkele vrouw bestaat met exact gelijke borsten. Dus ook voor de borstvrergoting zijn/waren uw borsten niet exact symmetrisch. Een heel enkele keer is een tweede operatie na de primaire borstvergroting nodig om een optimaal resultaat te bereiken. Dit kan extra kosten met zich meebrengen, die meestal niet door de verzekering worden vergoed.

Risico’s en mogelijke complicaties bij een borstvergroting

Net als bij elke andere operatie kunnen zich bij een borstvergroting complicaties voordoen. Zoals bij elke operatie kan er ook bij een borstvergrotende borstvergroting een nabloeding of een infectie optreden. In zeldzame gevallen wordt een prothese uitgestoten. De kans op complicaties na een borstvergroting is dus wel aanwezig, maar is heel klein. De littekens kunnen na de borstvergroting tijdelijk rood en dik worden. Een gestoorde wondgenezing kan bovendien een blijvend wat breder litteken veroorzaken. Het lichaam vormt om elke ingebrachte prothese een bindweefsellaagje. Dit laagje wordt ook wel kapsel genoemd. Soms trekt het kapsel zich samen waardoor de borsten hard en onnatuurlijk rond worden. Het is onmogelijk te voorspellen bij wie dit na de borstvergroting gebeurt. Het komt wel voor dat er een verschil in kapselvorming is tussen twee borsten van dezelfde patiënt. Deze complicatie wordt veel onderzocht, maar er is nog geen oorzaak of behandeling voor gevonden. Wel wordt er bij borstvergrotingen steeds meer gebruik gemaakt van protheses met een ruwe buitenkant, waarbij overmatige kapselvorming minder lijkt voor te komen. ACCZ | A Klinieken maakt bij borstvergrotingen alleen maar gebruik van geruwde prothesen. In zeldzame gevallen gaat een prothese kapot. Soms is dit te merken omdat er iets ‘knapt’ en omdat de borst anders aanvoelt of van vorm is veranderd. Over het algemeen reageert het lichaam op een geruptureerde prothese, en voor altijd geldt: wanneer er een verandering in de gevoelsbeleving van de borst optreedt, raadpleeg dan uw plastisch chirurg die u geholpen heeft. Wanneer er sprake is van een kapotte prothese moet deze altijd vervangen worden. Verder zijn er uiteraard de normale risico’s van een narcose. Deze risico’s zijn bij een borstvergroting niet groter of kleiner dan bij een andere ingreep. De anesthesist bespreekt dit met u voorafgaand aan de borstvergroting.

 

Kapselvorming na een borstvergroting

Kapselvorming, kan in verschillende mate voorkomen na de borstvergroting. Eigenlijk is het zo dat er altijd door het lichaam na de borstvergroting een kapsel wordt gevormd om de protheses. Dit omdat het lichaam geen silicone herkent en het dus als lichaamsvreemd beschouwt. Wat we hier bedoelen is eigenlij overmatige kapselvorming na de borstvergroting. De precieze oorzaak hiervan is niet bekend. De Baker classificatie is zinvol bij de evaluatie van de mate van kapselvorming na borstvergroting tijdens lichamelijk onderzoek.

Baker indeling voor kapselvorming na borstvergroting:

 • Graad 1: Normaal soepele borst met een natuurlijke vorm; graad 1 kapselvorming treedt op bij alle patiënten met een borstvergroting.
 • Graad 2: Bij aftasten heeft de borst een vastere consistentie, de natuurlijke vorm is behouden.
 • Graad 3: Bij aftasten heeft de borst een vastere consistentie, de borst vertoont zichtbare vervorming.
 • Graad 4: Duidelijk rondom vervorming van de borst.

Bij graad 3, graad 4, en slechts bij subjectieve klachten gecombineerd met graad 2 kapselvorming, is een operatieve correctie te adviseren. De behandeling bestaat uit openen of verwijderen van het kapsel, verandering van het soort implantaat (plaatsen van een ruw getextureerde prothese indien dit nog niet het geval was), verplaatsing van de prothese (subglandulair versus subpectoraal) of verwijdering van het implantaat. Vaak valt dit onder de garantie van de fabrikant van de prothese. Wereldwijd treedt er in 5% van de borstvergrotingen een graad 2 of meer kapselvoming op. Bij ACCZ | A Klinieken lijkt dit percentage beduidend lager te liggen.

Omdat wij erin geloven dat voorkomen nog steeds beter is dan genezen, opereren wij zeer zorgvuldig om vocht en bloeduitstorting zo veel als mogelijk te voorkomen. Het is namelijk bewezen dat deze zwelling ertoe kan bijdragen tot een grotere kans op overmatige kapselvorming. Verder zijn wij heel secuur met het geven van de juiste adviezen van wat wel en wat niet te doen na een borstvergroting om de kans op complicaties en overmatige kapselvorming na de borstvergroting zoveel mogelijk te voorkomen.

Prothese dislocatie na een borstvergroting kan eveneens, hoewel niet frequent, optreden met name bij driedimensionale prothesen en/of een subpectorale plaatsing. Ter preventie van prothese dislocatie is het dragen van een stevige BH gedurende de eerste 6 weken postoperatief belangrijk, de prothese groeit namelijk door de constante positionering beter ter plaatse vast. Of beter gezegd: de BH draagt bij aan het proces van juiste positionering van de borstprotheses gedurende het natuurlijke proces van kapselvorming. Indien deze kapselvorming, na een borstvergroting voltooid is, zal de prothese gefixeerd zijn. Indien er na de borstvergroting dislocatie is opgetreden is chirurgisch op de plaats terugbrengen van de prothese vaak noodzakelijk.
Tenslotte zijn de oudere protheses, gebruikt bij de vroegere borstvergrotingen, niet levenslang houdbaar gebleken waarbij er een protheseruptuur, vaak pas na meer dan 15 jaar, kan optreden. De huidige gebruikte protheses bij borstvergrotingen zijn kwalitatief beduidend beter. Zo goed zelfs dat de beste merken borstprothesefabrikanten een levenslange garantie afgeven. ACCZ |  A Klinieken gebruikt bij het doen van borstvergrotingen uitsluitend A merken. Dit zijn merken die het aandurven om levenslange duur te garanderen van hun borstprothesen.

Bij betasten van de borst kan eventueel een onregelmatigheid in de borstvorm aanwezig zijn. Bij twijfel geeft een MRI onderzoek uitsluitsel. Indien de prothese geruptureerd is na een borstvergroting, is vervanging of verwijdering aan te raden.

Aanvullende vragen en informatie aangaande een borstvergroting

Natuurlijk is bovenstaande uitgebreide informatie over borstvergrotingen geen vervanging van het persoonlijke gesprek met onze consulente en plastisch chirurg. Hooguit als voorbereiding op het consult en als een aanvulling of checklist voor het consult. Daarnaast kan het dienen om iets nog te kunnen teruglezen nadat het consult heeft plaatsgevonden en wellicht ook als voorbereiding voor de ingreep. Alleen als u goed geinformeerd bent kunt u de consequenties van een borstvergroting inzien en tot een weloverwogen beslissing komen. Hierbij willen wij u graag bijstaan.

De eerste weken na een borstvergroting

 • Enkele uren na de operatie mag u weer naar huis. U krijgt een prothesepaspoort van ons mee en een afsprakenkaartje voor de eerste controle afspraak. Op dit kaartje staan tevens de spoednummers die u kunt bellen in geval van *complicaties. Ook krijgt u een recept van ons mee voor litteken creme. Deze creme kunt u ophalen bij uw apotheek. U mag de creme pas gaan gebruiken nadat de hechtingen zijn verwijderd.
 • Complicaties: U zult de eerste dagen na de operatie allemaal pijntjes voelen die u niet kent. Zo kunnen de borsten branderig aanvoelen, kan u last hebben van steken, sommige vrouwen vergelijken het gevoel met stuwingen. Soms zit ernog wat lucht achter de protheses, waardoor u een borrelend geluid kunt horen. Maakt u zich geen zorgen, dit is allemaal normaal.Uw lichaam herstelt links en rechts ieder voor zich; uw linkerborst zal misschien sneller genezen dan uw rechter, of andersom. De zwellingen trekken niet tegelijk weg en soms kan er tijdens het genezingsproces zelfs een verschil in cupmaat optreden. De BH kan ook voor wat klachten zorgen; deze zit namelijk erg strak; het is dan ook een compressie BH die druk dient uit te oefenen. De vraag of u ook een andere BH kan dragen? NEE! U draagt deze BH 6 weken en doet deze slechts uit om te wassen of als u uw borsten masseert.
 • De dag na de operatie mag u gewoon douchen. Zorg dat iemand u helpt met het uittrekken van de compressie BH, eventueel met haren wassen en afdrogen. De hechtingen zijn bedekt met steristrips. Het is beter om deze niet te lang nat te maken.
 • De compressie BH die u van ons krijgt na de borstvergroting draagt u 6 weken. Deze zorgt voor voldoende steun en bescherming van de borsten. Met behulp van de BH kan zich een mooi kapsel vormen om de protheses. Ook zorgt de BH ervoor dat er geen vocht in de borst kan ontstaan. Natuurlijk kunt u de BH tussendoor uit doen om te wassen. Zorg er voor dat u geen activiteiten verricht als u de BH niet aan heeft. U hoeft in de tussentijd geen andere BH aan te trekken.
 • De eerste 2 weken doet u het rustig aan. U mag niks tillen, heffende bewegingen maken en te zware huishoudelijke werkzaamheden verrichten. Ook handen schudden en deuren dicht maken moet u zoveel mogelijk ontzien. U mag 6 weken niet sporten.
 • Na 7 tot 10 dagen verwachten wij u terug voor de eerste controle en het verwijderen van de hechtingen. Tijdens deze controle kunt u natuurlijk nog vragen stellen. We spreken meteen af wanneer je voor de 2e controle lomt, over het algemeen 5 a 6 weken later.
 • De dag na de 1e controle begint u met het insmeren van het litteken met de littekencreme. Dit doet u 2 keer per dag. De littekencreme is geen voedende creme dus hoeft niet dik te worden aangebracht. Het is een siliconengel die een filmlaagje aanbrengt zodat het litteken beschermd wordt voor invloeden van buitenaf. Ons advies is om de creme het eerste jaar te blijven gebruiken voor het beste resultaat.
 • 2 weken na de operatie begint u met het masseren van het litteken met de siliconencreme. Ook begint u met het masseren van de borsten; het liefst 2 keer per dag een kwartier maar omdat onze ervaring leert dat dit niet altijd goed uitkomt, kunt u ervoor kiezen om het masseren te beperken tot 1 keer per dag een half uur. Het masseren zorgt voor een eenheid tussen de protheses en uw eigen borsten; voor zachte borsten en een natuurlijk resultaat. Het masseren blijft u het eerste jaar na de operatie doen
  ————————————————————————————

Borstvergroting
Borstvergroting patiënteninformatie

Algemeen over een borstvergroting

Borstvergroting als wens leeft bij vele vrouwen: meer dan 8000 borstvergrotingen worden jaarlijks uitgevoerd in Nederland. Borstcorrecties, zoals borstvergrotingen, zijn de meest uitgevoerde cosmetische ingrepen in de wereld.

Borstvergroting is het gevolg van de wens naar grotere en/of stevigere borsten. Dat een borstvergroting voor veel vrouwen een keuze is na een lange tijd twijfel en onzekerheid, geeft aan dat goede en objectieve informatie, over verschillende type borstvergrotingen, de diverse mogelijkheden van borstvergrotingen en de mogelijk haalbare resultaten van borstvergrotingen, nog steeds welkom is.

Een borstvergroting is een medische ingreep, dus is het essentieel dat u goed geïnformeerd bent over de mogelijkheden en ook de onmogelijkheden van een borstvergroting. Verder is de manier waarop een dergelijke borstvergroting wordt verricht en het soort borstprothese van belang. De medisch consulentes en plastisch chirurgen van ACCZ | A Klinieken zullen u zo goed mogelijk informeren over alle aspecten van een borstvergroting specifiek toegespitst op uw situatie, waarbij ook de mogelijke complicaties die zouden kunnen optreden bij een borstvergroting, ter sprake komen.

Waarom kiezen vrouwen voor een borstvergroting?

De keuze voor een borstvergroting kan voortkomen uit onvrede met de borsten, die al sinds de puberteit klein of onderontwikkeld zijn. Het volume van de borsten kan na een zwangerschap beduidend minder zijn geworden. Ook kan er wens tot borstvergroting bestaan vanwege het slapper en kleiner worden van de borsten na een vermageringsdieet.

Welke vrouwen kiezen voor een borstvergroting?

Voor een borstvergroting zijn duidelijke leeftijdsgrenzen. Maar een borstvergroting zal niet snel worden uitgevoerd voor het achttiende levensjaar. Ook kan er nog op wat oudere leeftijd een langgekoesterde wens bestaan voor een borstvergroting.

Goed afwegen alvorens een borstvergroting uit te laten uitvoeren

Heel belangrijk is het dat u de borstvergroting zelf wilt. De borstvergroting moet geen wens zijn van mensen in uw omgeving, bijvoorbeeld uw partner. Een borstvergroting biedt over het algemeen geen oplossing voor sociale of sexuele problemen. En wanneer u een borstvergroting overweegt dan is de keuze over een operatie niet alleen een medische, maar ook een persoonlijke. Het beeld dat wij van onszelf hebben is in veel gevallen bepalend voor de manier waarop wij ons aan de wereld om ons heen presenteren. Uit recentelijk onderzoek blijkt wel dat vrouwen die een borstvergroting hebben ondergaan zelfverzekerder zijn en een betere beleving hebben van hun seksleven.

Welke vrouwen komen er in aanmerking voor een borstvergroting?

Een (te) klein borstvolume kan een vrouw een gevoel van onbehagen, onzekerheid, of vrouwelijkheid geven. Dagelijkse dingen, zoals de keuze van het dragen van bepaalde kleding, kunnen een opgave worden. De borsten, als orgaan, gelden als één van de belangrijkste vrouw typerende uiterlijke kenmerken. Vrouwen kunnen onzeker zijn over de vorm en de grootte van hun borsten. Door middel van een relatief kleine ingreep, hetgeen een borstvergroting is, kan vaak het zelfvertrouwen terug gegeven worden. Een borstvergroting kan daarbij ook een verbetering van het seksleven geven, maar eventueel aanwezige diepere persoonlijke of seksuele problemen kunnen altijd met een borstvergroting worden opgelost.

Medische indicaties voor borstvergroting

In één of meerdere van de volgende omstandigheden kan er een indicatie voor een borstvergroting worden aangesteld:

– Aangeboren kleine borsten (cup A of kleiner sedert puberteit)

– Verlies van borstvolume na de menopauze

– Lichte hang van de borsten na de menopauze

– Verlies van borstvolume na een zwangerschap

– Lichte hang van de borsten na de zwangerschap

– Verlies van borstvolume na gewichtsverlies

– Lichte hang van de borsten na gewichtsverlies

– Borstasymmetrie met de wens tot het behou van het grootste borstvolume

– Wens tot algemene vergroting van de borsten

Vergoeding door zorgverzekering voor borstvergrotingen

Borstvergrotingen komen in principe niet voor vergoeding door zorgverzekeraars in aanmerking. Alleen op hele zeldzame indicaties wordt er een vergoeding voor een borstvergroting, door een zorgverzekering verkregen. Psychologische, psychosociale en sociale onvrede met het volume of vorm van de borsten zijn voor de zorgverzekeraars sinds het jaar 2000 geen reden meer om de borstvergroting te vergoeden.

Media en borstvergroting

Plastische chirurgie en borstvergrotingen in het bijzonder hebben geen tekort aan media aandacht. De media heeft daarbij de neiging om borstvergrotingen onterecht negatief af te schilderen.

Met alle ophef over borstvergrotingen uitgevoerd met de PIP implantaten is het belangrijk om te weten dat ACCZ | A Klinieken deze protheses NIET gebruikt. Voor de borstvergrotingen bij ACCZ | A Klinieken wordt uitstekend gebruik gemaakt van protheses waarvan de fabrikant een levenslange garantie durft te garanderen! Daarbij bestaat bij ACCZ | A Klinieken de mogelijkheid om een borstvergroting ook met watergel gevulde protheses uit te laten voeren.

Prothesen voor een borstvergroting

De meest eenvoudige, effectieve en duurzame mogelijkheid om een borstvergroting te doen is dit met behulp van kunststofprothesen. De prothesen bestaan uit een zakje van siliconenrubber, de enveloppe, gevuld met siliconengel of een ander vulmiddel (bijvoorbeeld water). Er bestaan ook prothesen met een dubbele wand. Het binnenste volume is dan gevuld met siliconengel, het buitenste volume met fysiologische zoutoplossing. Voor een borstvergroting kan ook gebruik worden gemaakt van protheses met een coating van polyurethaan, welke als voordeel heeft dat de kans op overmatige kapselvorming veel kleiner is dan de “gewone” siliconengel borstprotheses. Over de veiligheid van het gebruik van siliconen protheses voor borstvergroting, bestaat al sinds het moment dat ze bestaan, veel misverstanden. Wetenschappelijk onderzoek heeft echter nooit aangetoond dat een borstvergroting met het gebruik siliconen protheses, een schadelijk effect heeft op de gezondheid.

De NVPC en borstvergrotingen

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC), is van mening dat een borstvergroting met siliconen prothesen een verantwoorde medische ingreep is. Zoals bij iedere andere operatie moeten ook bij een borstvergroting de voordelen van een borstvergroting goed worden afgewogen tegen de nadelen en risico’s van een borstvergroting.

ACCZ | A Klinieken en borstvergrotingen

Bij ACCZ | A Klinieken wordt hier ruim de tijd voor genomen om dit uitvoerig toe te lichten. Hierbij wordt besproken dat de levensduur van borstprotheses, welke worden gebruikt bij de borstvergroting, beperkt kan zijn. Geadviseerd wordt om in ieder geval tien jaar na de borstvergroting weer een afspraak te maken met een plastisch chirurg.

Borstprotheses: Typen prothesen voor een borstvergroting

A. Prothesewand

Bij een borstvergroting, bestaat de uitwendige membraan van een borstprothese altijd uit siliconen dat hetzij glad, dan wel een getextureerd oppervlak, ofwel een polyurethaan coating bezit. Deze siliconenwand is voor het lichaam inert, d.w.z. er treedt slechts een minimale afstotingsreactie na implantatie van dit materiaal op. Wel onstaat er na implantatie een vreemd-lichaam reactie met een kortdurende ontstekingsfase, waardoor een duidelijk afgrensbaar kapsel met een dichte collageenvezel structuur ontstaat.

Op lange termijn na de borstvergroting, kan door samentrekken van dit kapsel rond een (m.n. gladde prothese) een harde en pijnlijke borst ontstaan. Uiteindelijk is er dan een verhoogde kans dat een zichtbaar vervormde borst ontstaat. Bij een ruw getextueerde, of polyurethaan gecoate prothese daarentegen, treedt na implantatie ingroei van bloedvaten in het sponsachtige oppervlak van de prothese op. Dit vermindert de kans op (overmatige) kapselvorming na de borstvergroting.

B. Prothese inhoud

De bij een borstvergroting gebruikte prothesen bestaan uit twee soorten vulmateriaal: siliconen of water. De recentere hydrogel vulling wordt thans nog klinisch geëvalueerd. Sojaolie-gevulde prothesen werden van de markt verwijderd wegens desintegratie van de prothese.

Bij een borstvergroting kan het volume van de prothese kan variëren tussen de 100 en 500 cc (op hele speciale indicatie eventueel nog meer) al naargelang het gewenste borstvolume na de borstvergroting. De met vaste siliconengel gevulde prothesen hebben een vergelijkbare consistentie als borstklierweefsel en geven daardoor een zeer natuurlijk resultaat, zichtbaar en voelbaar na de borstvergroting. Dit geldt ook voor de nieuwere prothesen die door sliconenpolymerisatie een “vaste” driedimensionale vorm bezitten (druppelvormige prothesen), in tegenstelling tot de klassieke ronde prothesen. De met water gevulde prothesen, gebruikt voor een borstvergroting, bezitten deze eigenschappen niet en geven daardoor een minder natuurlijk resultaat. Daarnaast kunnen deze prothesen voelbare plooien geven. Bovendien geven zij soms klachten van hoor- of voelbaar “klotsen” doordat het onmogelijk is alle lucht volledig uit de prothese te verwijderen gedurende de borstvergroting.

Het type vulling welke wordt gekozen voor de prothese gebruikt voor een borstvergroting wordt vaak pas op langere termijn relevant. Na een borstvergroting ontstaat wrijving van weefsel rondom de prothese, gewoonweg door de normale dagelijkse bewegingen, en resulteert uiteindelijk in het mogelijk ontstaan van microscopisch kleine scheurtjes in de uitwendige prothesewand, waardoor lekkage van de prothese inhoud in het omliggende weefsel optreedt. Deze lekkage treedt na de borstvergroting eerder op bij water gevulde prothesen; de patiënte merkt een vermindering in borstvolume op. Het vrijkomende water wordt vervolgens via de normale wegen via de nieren geëlimineerd.

Bij gelgevulde prothesen treedt, dankzij de viscositeit van de siliconen, deze lekkage veel trager op. Bij de recente borstprothesen is deze “gelbleeding” aanzienlijk verminderd door aanwezigheid van een dikkere prothesewand, meerdere lagen prothesewand en polymerisatie van de siliconen. Door de speciale bewerking van de medische siliconegel is de viscositeit van de vulling van de prothese toegenomen en blijft de gel zelfs bij microrupturen van de prothesewand ter plaatse en zeker binnen het lichaamseigen kapsel, welke zich altijd vormt na de borstvergroting.

Actueel is natuurlijk de enorme ophef en rel ondom te implantaten van het merk PIP. Hier bleek de fabrikant een inferieur siliconenvulling gebruikt te hebben. Alle vrouwen die een borstvergroting hebben ondergaan met een dergelijke prothese worden geadviseerd om een prothesewissel te laten verrichten.

Angst voor siliconen en toch de wens tot een mooie borstvergroting?

Alhoewel het absoluut niet terecht is om angst te hebben voor siliconen borstprotheses wanneer men een borstvergroting wenst, komt het bij ACCZ | A Klinieken regelmatig voor dat vrouwen een niet weg te nemen weerzin tegen siliconen protheses hebben. Net als Commissie ‘Siliconen implantanten’ van de Gezondheidsraad vindt ACCZ | A Klinieken het nodig dat vrouwen geïnformeerd worden over de alternatieven voor de siliconen borstimplantaten geschikt voor een borstvergroting, zoals de Monobloc Hydrogel, het eerste implantaat voor een borstvergroting waarvan de vulling 100% veilig en biologisch afbreekbaar is en waarbij de prothese aanvoelt als een echte borst. Deze Monobloc CMC Hydrogel protheses worden nogal eens verwart met de inferieure protheses van andere fabrikanten (zij gebruikten eveneens de term: Hydrogel) die in het verleden van de markt zijn gehaald. Recent vergiste Minister Edith Schippers zich hier nog in. In een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer heeft ze zich gerectificeerd.

In tegenstelling tot veel ziekenhuizen en privéklinieken die vaak prijsafspraken met een fabrikant van siliconen borstimplantaten hebben, kan ACCZ | A Klinieken u voor uw borstvergroting deze siliconenvulling vrije implantaten gewoon voor u bestellen en bij u plaatsen. Bij ACCZ | A Klinieken kunt u aan een demo model van de Hydrogel voelen hoe natuurlijk deze aanvoelen.

Veiligheid, borstkanker en silicone borstprotheses voor borstvergrotingen

Een borstvergroting met siliconen protheses is niet kankerverwekkend (carcinogeen) en verandert de kans op het optreden van (incidentie) en het verloop van borstkanker (borstcarcinoom) niet. Het hebben van een borstprothese vertraagt nog maskeert de detectie van kanker.

Momenteel bestaan er geen wetenschappelijk onderzoeken dan wel studies welke aanwijzingen geven dat het ontstaan van aandoeningen (o.a. immunologische bindweefselaandoeningen) geassocieerd is met siliconen protheses zoals na een borstvergroting.

Mammografie, echografie, CT scanning en MRI onderzoek mogen bij een borstimplantaat uitgevoerd worden. Laat uw radioloog weten dat u een borstvergroting heeft ondergaan, zodat hij tijdens een mammografie een extra opname kan maken om het borstweefsel grondig te onderzoeken. Indien nodig zal er een MRI onderzoek worden uitgevoerd. Dit is een nog veel nauwkeuriger onderzoek dan een mammografie, hetgeen alleen maar meer zekerheid geeft.

Er bestaan geen aanwijzingen dat na een borstvergroting, tijdens het geven van borstvoeding siliconen in de moedermelk aanwezig is.

De gemiddelde levensduur van een borstimplantaat was 10 tot 15 jaar. Evaluatie van de borsten na ongeveer 10 jaar na een borstvergroting is te adviseren. De fabrikanten van de betere merken van de huidige generatie borstprotheses gaven levenslange garantie op hun protheses. De FDA (Food and Drugs Administration) in Amerika heeft fabrikanten verboden om deze uitspraken te doen. Maar het feit dat bepaalde fabrikanten deze garantie wilden geven is natuurlijk een geruststellende gedachte. Daarmee kunnen we stellen dat vrouwen die borstvergrotingen ondergaan hebben met de nieuwe generatie borstimplantaten, niet meer opnieuw geopereerd hoeven worden in de toekomst!

Voorbereidend gesprek voor een borstvergroting

De plastisch chirurg overlegt voor de borstvergroting heel duidelijk met u de grootte van de in te brengen prothese. Tijdens de borstvergroting worden er dan ook die protheses ingebracht die van te voren zijn afgesproken. Over het algemeen wordt bij het doen van een borstvergroting gestreefd naar borsten die passen bij uw postuur. De plastisch chirurg beschikt over de mogelijkheid om alle type borstprotheses te gebruiken die er vandaag de dag beschikbaar zijn. Deze aanpak van het doen van borstvergrotingen garandeert u een “maatwerkoplossing”.

“Natuurlijk mooiere” borstvergrotingen

De plastisch chirurgen van ACCZ | A Klinieken geloven erin dat we altijd voor een natuurlijk resultaat moeten gaan en voor een borstvergroting die goed bij u past. Na al de duizenden borstvergrotingen die zijn uitgevoerd door de zeer ervaren plastisch chirurgen van ACCZ | A Klinieken is de ervaring dat de cliënten uiteindelijk zeer tevreden zijn met het prachtige resultaat. Een tevredenheidspercentage van meer dan 99% en een gemiddeld rapportcijfer van een 9,3 zijn feiten waar alle klinieken in Nederland en omstreken jaloers op zijn.

Wat te verwachten na een borstvergroting

Verder bespreek de plastisch chirurg de plaats van de littekens. Zoals bij iedere operatie worden er ook bij de borstvergroting blijvende littekens gemaakt. Ze vallen door hun plaats en kleur meestal nauwelijks op. De tepels kunnen na de borstvergroting zowel meer als minder gevoelig zijn. Meestal herstelt het gevoel zich binnen enkele maanden. Dit is echter niet altijd het geval. De functie wordt in principe niet belemmerd. Borstvoeding blijft dus gewoon mogelijk. De prothesen worden onder het klierweefsel of onder de borstspier geplaatst. Onderzoek naar knobbeltjes of andere afwijkingen blijft na een borstvergroting goed uitvoerbaar.

Voorbereiding op de operatie van een borstvergroting

Voor vrouwen die een borstvergroting willen ondergaan en bloedverdunnende medicijnen gebruiken, dienen dit te melden tijdens het eerste consultgesprek. Het gebruik van deze medicijnen moet meerdere dagen voor de borstvergroting worden gestaakt. U krijgt voor de borstvergroting hierover instructies van de behandelend plastisch chirurg.

Nicotine vergroot in het algemeen de kans op problemen bij de wondgenezing na een operatie. Uit onze ervaring is gebleken dat het niet noodzakelijk is om enkele weken voor de borstvergroting volledig te stoppen met roken.

Een borstvergroting wordt vaak in dagbehandeling verricht. Soms wordt na de borstvergroting een dagopname geadviseerd. De plastisch chirurg zal dit vooraf met u bespreken. Voor de dag van de borstvergroting dient u zelf de oksels te hebben geschoren. Voor dat de plastisch chirurg de borstvergroting gaat uitvoeren tekent hij het operatiepatroon op de borsten. De borstvergroting gebeurt in de regel onder algehele verdoving.

Werkwijze bij een borstvergroting

Bij een borstvergroting worden de prothesen tussen de borstklier en de borstspier geplaatst (voor de spier plaatsing = subglandulaire borstvergroting), of onder de borstspier direct op de ribben (onder de spier plaatsing = subpectorale borstvergroting). Tegenwoordig bestaat bij een borstvergroting, op indicatie, ook de mogelijkheid om de prothese tussen de borstspier te plaatsen, waarbij het bovenste deel van de (anatomische) prothese onder de spier wordt geplaatst en het onderste deel op de spier (dual-plane borstvergroting). De ervaring leert dat de resultaten met deze techniek vaak mooier zijn!

De operatie “borstvergroting”

Een borstvergroting duurt gemiddeld één uur. Deze operatietijd bij borstvergrotingen door plastisch chirurgen van ACCZ | A Klinieken kan variëren tussen 45 minuten tot 1,5 uur.

Bij een borstvergroting zijn de drie belangrijkste toegangswegen waarlangs de borstprotheses geplaatst worden: langs/in de oksel, in de borstplooi, of langs de rand van de tepelhof; telkes via een snede van 4 tot 6 cm lengte. Maar zelfs via de navel kunnen (alleen watergevulde) borstprothesen ingebracht. Veruit de meeste borstvergrotingen worden verricht via een snede in de huidplooi onder de borst, waarbij de prothesen onder de borstklier worden ingebracht. Na ongeveer een jaar zijn deze littekens, mede dankzij hun lokalisatie, zeer onopvallend. Een ander groot voordeel van deze wijze van werken is dat er veel nauwkeuriger de plaats van de borstprotheses kan worden bepaald. En uiteindelijk bepaald dat de (fraaie) vorm van de borsten!

Bij de meeste borstvergrotingen verkiezen wij het litteken net boven of in de (nieuwe) plooi van de borst te plaatsen aangezien deze techniek de beste controle geeft over de positie van de prothese en het litteken in de natuurlijke schaduw van de borstplooi valt. Uiteindelijk is de vorm nog belangrijker dan het litteken. De prothese kan vervolgens onder het klierweefsel (subglandulair), dieper onder de borstspier (subpectoraal) of “tussen” de spier in twee lagen (dual plane) geplaatst worden.

De borstvergroting met een subglandulaire plaatsing geeft een zeer natuurlijk resultaat. Echter bij vrouwen met een minimale hoeveelheid aan eigen klierweefsel en weinig onderhuids vetweefsel, kan na de borstvergroting de prothesecontour of plooivorming van de protheses zichtbaar zijn. De borstvergroting met subpectorale plaatsing daarentegen, camoufleert de prothese beter waardoor deze ook minder voelbaar wordt. Bij aanspanning van de borstspier is er meer beweging van de borsten. De pijn is duidelijker en langer aanwezig. En het duurt langer na de borstvergroting voordat het uiteindelijke natuurlijke resultaat is verkregen.

Indien men kiest voor een borstvergroting met watergevulde protheses is een subpectorale positie aan te bevelen.

Met de komst van de borstvergroting volgens de nieuwe methode van deels onder en deels boven de spier, zijn diverse vrouwen het beste geholpen.

De plastisch chirurg bespreekt vooraf uitvoerig met u wat de meest geschikt methode borstvergroting voor u is.

Aan het eind van de borstvergroting operatie wordt u een compressie BH aangemeten. In het wondgebied van de borstvergroting worden alleen indien dit echt nodig geacht wordt, twee drains (dunne slangetjes) aangebracht, die zijn verbonden met twee vacuümflesjes. Via de slangetjes kan dan het wondvocht uit het operatiegebied van de borstvergroting worden afgevoerd. De drains worden verwijderd als er bijna geen vocht meer wordt geproduceerd. Het aanbrengen van een drain kan een verhoogde kans op infectie en een nabloeding, bij verwijdering van de drains, geven na de borstvergroting. Dat is de reden dat de plastisch chirurgen van ACCZ | A Klinieken met hun ervaring het niet in uw voordeel achten om drains te gebruiken. Voor uw specifieke situatie zal worden uitgelegd wat voor u het beste geschikt is.

Borstvergroting onder lokale verdoving

In vele klinieken worden borstvergrotingen uitgevoerd, maar slechts in enkele klinieken worden borstvergrotingen uitgevoerd onder lokale verdoving. Het feit dat de operatie zonder algehele verdoving (narcose) kan geschieden is voor velen ook niet bekend.

Voor een borstvergroting wordt er onder plaatselijke verdovingen een speciale vloeistof in het weefself ingespoten, waardoor het gebied wordt verdoofd. Daarna maakt de operateur het weefsel voorzichtig los terwijl het hele gebied gevoelloos is. Daarna wordt de prothese, het implantaat, voorzichtig op de plaats gebracht, zonder dat het omliggende weefsel wordt beschadigd.

Dt lijkt een belangrijke doorbraak in de medische wereld, er is immers geen algehele verdoving meer nodig. Echter reeds 30 jaar geleden werden uitgevoerd. Het groot voordeel voor u is dat u meestal ongeveer drie uur na de borstvergroting de kliniek weer kan verlaten! Een ander bijkomend voordeel van deze techniek onder plaatselijke verdoving is dat u snel weer uw nomale dagelijkse activiteiten kunt hervatten. Uw plastisch chirurg zal u uitleggen waarom deze methode van borstvergroting voor u juist wel of juist niet geschikt is. Indien er een borstvergroting met een plaatsing (gedeeltelijk) onder de borstspier dient plaats te vinden is het niet mogelijk om dit onder plaatselijke verdoving te doen.

Na de operatie borstvergroting

Na een borstvergroting voelen de borsten soms pijnlijk en gespannen aan. Dit wordt binnen een paar dagen al minder. Om na de borstvergroting de pijn te verminderen biedt een unieke oefening een ware uitkomst! Hierbij wordt direct na de operatie de grote borstspier geleerd om te ontspannen. Bij een borstvergroting die door een ervaren plastisch chirurg wordt uitgevoerd zullen eigenlijk nooit drains worden gebruikt. Dit komt omdat een, specifiek  in borstvergotingen ervaren plastisch chirurg, zo voorspoedig en deskundig werkt, waardoor er nauwelijks bloedverlies zal optreden bij de borstvergroting. Indien er bij de borstvergroting toch gekozen wordt voor drains, worden deze meestal dezelfde dag, uiterlijk na één tot drie dagen, verwijderd. Bij ontslag na de borstvergroting, wordt een afspraak gemaakt voor controle op het spreekuur. Tijdens dit bezoek worden, zo nodig, de hechtingen verwijderd.

Na een borstvergroting is het verstandig, om voor de eerste week na thuiskomst, hulp te regelen. Er wordt aanbevolen om de eerste zes weken na de borstvergroting dag en nacht de speciale compressie BH te dragen. Daarnaast wordt er na de borstvergroting, soms een elastische band boven de borst geadviseerd, als de prothese (deels) achter de borstspier is gelokaliseerd. U mag de eerste zes weken na de borstvergroting niet sporten, zwaar tillen of uw armen hoog boven het hoofd brengen.

Voorzichtige massage van de borst met een crème of een lotion kan het litteken soepeler maken. Wanneer u voor het eerst op controle komt waarbij de hechtingen worden verwijderd, zal u worden uitgelegd wanneer u hiermee mag beginnen. Voor een sneller herstel én een mooiere wondgenezing na de borstvergroting, schrijven wij een littekencrème voor. Deze siliconen crème komt in aanmerking voor vergoeding door uw zorgverzekeraar.

Veel voorkomende klachten na een borstvergroting

Na de operatie kunnen de tepels minder gevoelig zijn, of juist extra gevoelig. Dit herstelt eigenlijk altijd binnen enkele maanden tot een jaar. Een litteken kan enkele maanden na de borstvergroting tijdelijk rood, dik en hard worden. Vrijwel elke borstprothese zal in de loop van de tijd wat kunnen “slijten”. Hierdoor is het mogelijk dat ze op een gegeven moment vervangen moeten worden, hetgeen een nieuwe operatie betekent. Met de huidige generatie borstprothesen i dit alleen nodig als er klachten optreden. Indien dit niet het geval is hoeven de prothesen niet te worden vervangen.

Te verwachten resultaten na een borstvergroting

Een borstvergroting is een veilige en betrouwbare operatieve ingreep. Veel vrouwen zijn tevreden over het resultaat va de borstvergroting, maar toch kan er soms wat te wensen over blijven. Er blijven altijd littekens, die overigens meestal weinig of niet opvallen. U wordt bij iedere ingreep, zoals ook bij een borstvergroting, naar beste kunnen behandeld, maar er kunnen geen garanties gegeven worden voor een goed resultaat of voor bijvoorbeeld volledige symmetrie van de borsten. Daarbij dient te worden opgemerkt dat geen enkel vrouw bestaat met exact gelijke borsten. Dus ook voor de borstvergroting zijn/waren uw borsten niet exact symmetrisch. Een heel enkele keer is een tweede operatie na de primaire borstvergroting nodig om een optimaal resultaat te bereiken. Dit kan extra kosten met zich meebrengen, die meestal niet door de zorgverzekering worden vergoed.

Risico’s en mogelijke complicaties bij een borstvergroting

Net als bij elke andere operatie kunnen zich bij een borstvergroting complicaties voordoen. Zoals dat bij elke operatie het geval kan zijn, kan er ook bij een borstvergroting een nabloeding of een infectie optreden. De kans op complicaties na een borstvergroting is dus wel aanwezig, maar is heel klein. Door de enorme ervaring aanwezig bij de plastisch chirurgen van ACCZ | A Klinieken zijn kans op risico’s zoals complicaties beduidend kleiner. Uit onderzoek binnen ACCZ | A Klinieken bleek dat in de afgelopen drie jaar, 1 juni 2009 t/m 30 november 2012, er bij bijna 2000 borstvergrotingen welgeteld nul infecties en slechts drie nabloedingen waren. Deze nabloedingen zijn direct binnen enkele uren na de operatie opgelost door een heroperatie en alle drie patiënten konden dezelfde dag ook weer de kliniek verlaten. Dit zijn aantallen die uniek laag zijn: geen enkele kliniek/ziekenhuis in Nederland, België en Duitsland komen in de buurt van deze fantastische resultaten. De littekens kunnen na de borstvergroting tijdelijk rood en dik worden. Een gestoorde wondgenezing kan bovendien een blijvend en wat breder litteken veroorzaken. Het lichaam vormt om elke ingebrachte prothese een bindweefsellaagje. Dit laagje wordt ook wel kapsel genoemd. Soms trekt het kapsel zich samen waardoor de borsten hard en onnatuurlijk rond worden. Het is ongemogelijk te voorspellen bij wie dit na de borstvergroting gebeurt. Het komt wel voor dat er een verschil in kapselvorming is tussen twee borsten van dezelfde cliënt. Deze complicatie wordt veel onderzocht, maar er is nog geen oorzaak of behandeling voor gevonden. Wel wordt er bij borstvergrotingen steeds meer gebruik gemaakt van protheses met een ruwe buitenkant, waarbij overmatige kapselvorming minder lijkt voor te komen. ACCZ | A Klinieken maakt bij borstvergrotingen alleen maar gebruik van geruwde prothesen. In zeldzame gevallen gaat een prothese kapot. Soms is dit te merken omdat er iets ‘knapt’ en omdat de borst anders aanvoelt of van vorm is veranderd. Over het algemeen reageert het lichaam op een geruptureerde protese, en voor altijd geldt: wanneer er een verandering in de gevoelsbeleving van de borst optreedt, raadpleeg dan een plastisch chirurg! Wanneer er een sprake is van een kapotte prothese moet deze altijd vervangen worden. Verder zijn er uiteraard de normale risico’s van een narcose. Deze risico’s zijn bij een borstvergroting niet groter of kleiner dan bij een andere ingreep. De anesthesist bespreekt dit met u voorafgaand aan de borstvergroting.

Kapselvorming na een borstvergroting

Kapselvorming kan in verschillende mate voorkomen na de borstvergroting. Eigenlijk is het zo dat er altijd door het lichaam na de borstvergroting een kapsel wordt gevormd om de protheses. Dit omdat het lichaam geen siliconen herkent en het dus als lichaamsvreemd beschouwt. Wat we hier bedoelen is eigenlijk overmatige kapselvorming na de borstvergroting. De precieze oorzaak hiervan is niet bekend. De Baker classificatie is zinvol bij de evaluatie van de mate van kapselvorming na borstvergroting tijdens lichamelijk onderzoek.

Baker indeling voor kapselvorming na borstvergroting:

Graad 1: Normaal soepele borst met een natuurlijke vorm; graad 1 kapselvorming treedt op bij alle patiënten met een borstvergroting.

Graad 2: Bij aftasten heeft de borst een vastere consistentie, de natuurlijke vorm is behouden.

Graad 3: Bij aftasten heeft de borst een vastere consistentie, de borst vertoont zichtbare vervorming.

Graad 4: Duidelijk rondom vervorming van de borst.

Overmatige kapselvorming na een borstvergroting voorkomen

Omdat wij erin geloven dat voorkomen nog steeds beter is dan genezen, opereren wij zeer zorgvuldig om vocht en bloeduitstorting zo veel mogelijk te voorkomen. Het is namelijk bewezen dat deze zwelling ertoe kan bijdragen tot een grotere kans op overmatige kapselvorming. Het feit dat er zoveel ervaring is bij de plastisch chirurgen bij ACCZ | A Klinieken, zorgt voor een vlotte en voorspoedige operatie. Dit zorgt voor minder bloeding en minder infectie. Verder zijn wij heel secuur met het geven van de juiste adviezen van wat wel en wat niet te doen na een borstvergroting om de kans op complicaties en overmatige kapselvorming na de borstvergroting zoveel mogelijk te voorkomen.

Prothese dislocatie na een borstvergroting

Prothese dislocatie na een borstvergroting kan eveneens, hoewel niet frequent, optreden met name bij driedemensionale prothesen en/of een subpectorale plaatsing. Ter preventie van prothese dislocatie is het dragen van de speciaal daarvoor bestemde compressie BH gedurende de eerste 6 weken na de operatie heel belangrijk, de prothese groeit namelijk door de constante positionering van de borstprotheses gedurende het natuurlijke proces van kapselvorming. Indien deze kapselvorming, na een borstvergroting voltooid is, zal de prothese gefixeerd zijn. Indien er na de borstvergroting dislocatie is opgetreden is chirurgisch op de plaats terugbrengen van de prothese vaak noodzakelijk.

Kwaliteit en levensduur van de bij borstvergrotingen gebruikte protheses

Tenslotte zijn de oudere protheses, gebruikt bij de vroegere borstvergrotingen, niet levenslang houdbaar gebleken waarbij er een protheseruptuur, vaak pas na meer dan 15 jaar, kan optreden. De huidige gebruikte protheses bij borstvergrotingen zijn kwalitatief beduidend beter. Zo goed zelfs dat de beste merken borstprothese fabrikanten een levenslange garantie afgeven.ACCZ | A Klinieken gebruikt bij het doen van borstvergrotingen uitsluitend A (top) merken. Dit zijn merken die het aandurven om levenslange duur te garanderen van hun borstprothesen. De FDA (Food and Drugs Administration) in de Verenigde Staten heeft echter aangegeven dat fabrikanten niet meer mogen communicerendat ze levenslange garantie geven.

Bij betasten van de borst kan eventueel een onregelmatigheid in de borstvorm aanwezig zijn. Bij twijfel geeft een MRI onderzoek uitsluitsel. Indien de prothese geruptureerd is na een borstvergroting, is vervanging of verwijdering aan te raden.

Compleet geïnformeerd voor een borstvergroting

Natuurlijk is bovenstaande uitgebreide informatie over borstvergrotingen geen vervanging van het persoonlijke gesprek met onze consulente en plastisch chirurg. Hooguit als voorbereiding op het consult en als een aanvulling of checklist voor het consult. Daarnaast kan het dienen om iets nog te kunnen teruglezen nadat het consult heeft plaatsgevonden en wellicht ook als voorbereiding voor de ingreep. Alleen als u goed geïnformeerd bent kunt u de consequenties van een borstvergroting inzien en tot een weloverwogen beslissing komen. Hierbij willen wij u graag bijstaan.

De eerste weken na een borstvergroting

U heeft de beslissing genomen! Uw keuze voor ACCZ | A Klinieken is voor ons de verplichting om u te bewijzen dat dit de juiste keuze is. De grootste kans dat u tevreden gaat worden, de kleinste kans op een complicatie voor een reële prijs. Wat mag u verwachten na de operatie:

Enkele uren na de operatie mag u weer naar huis. U krijgt een prothesepaspoort van ons mee en een afsprakenkaartje voor de eerste controle afspraak. Op dit kaartje staan tevens de spoednummers die u kunt bellen in geval van “spoed”. dat kan ook inhouden dat u zich zorgen over iets maakt, maar niet weet of u zich daar zorgen over zou moeten maken! Ook krijgt u een recept van ons mee voor littekencrème. Deze crème kunt u ophalen bij uw apotheek. U mag de crème pas gaan gebruiken nadat de hechtingen zijn verwijderd.

Sensaties die u kunt ervaren kort na het hebben ondergaan van de borstvergroting: u kunt de eerste dagen na de operatie allemaal pijntjes voelen die u niet kent. Zo kunnen de borsten branderig aanvoelen, kan u last hebben van steken, sommige vrouwen vergelijken het gevoel met stuwingen. Soms zit er nog wat lucht achter de protheses, waardoor u een borrelend geluid kunt horen. Maakt u zich geen zorgen, dit is allemaal normaal.

U lichaam herstelt links en rechts ieder voor zich; uw linkborst zal misschien sneller genezen dan uw rechter, of andersom. De zwellingen trekken niet tegelijk weg en soms kan er tijdens het genezingsproces zelfs een verschil in cupmaat optreden. De compressie BH kan ook voor wat klachten zorgen; deze zit namelijk erg strak; het is dan ook een compressie BH die druk dient uit te oefenen en is niet te vergelijken met een gewone of sport BH. De vraag of u ook een andere BH kan dragen? Neen! Draagt u deze compressie BH alstublieft zes weken en doe deze slechts uit als u zich gaat wassen of als u uwlittekens gaat masseren.

De dag na de operatie mag u gewoon douchen. Zorg dat iemand u helpt met het uittrekken van de compressie BH, eventueel met haren wassen en afdrogen. De hechtingen zijn bedekt met steristrips. Het is beter om deze niet te lang nat te maken. Het beste is dat de steristrips blijven zitten totdat u terug komt voor de eerste controle, de controle waarbij ook hechtingen worden verwijderd.

De compressie BH die u van ons krijgt na de borstvergroting draagt u zes weken. Deze zorgt voor voldoende steun en bescherming van de borsten. Met behulp van de BH kan zich een mooi (op maat) kapsel vormen om de protheses. Ook zorgt de BH ervoor dat er geen vocht in de borst kan ontstaan. Natuurlijk kunt u de BH tussendoor uitdoen om te wassen. Zorg er voor dat u geen activiteiten verricht als u de BH niet aan heeft. U hoeft in de tussentijd geen andere BH aan te trekken.

De eerste twee weken doet u het rustig aan. U mag niks tillen, heffende bewegingen maken en te zware huishoudelijke werkzaamheden verrichten. Ook handen schudden en deuren dicht maken moet u zoveel mogelijk ontzien. U mag zes weken niet sporten.

Na 10 tot 15 dagen verwachten wij u terug voor de eerste controle en het verwijderen van de hechtingen. Tijdens deze controle kunt u natuurlijk nog vragen stellen. We spreken meteen af wanneer u voor de tweede controle komt, over het algemeen 8 tot 13 weken later.

Een week na de eerste controle begint u insmeren van het litteken van de littekencrème. Dit doet u twee keer per dag. De littekencrème is geen voedende crème dus hoeft niet dik te worden aangebracht. Het is een siliconengel die een filmlaagje aanbrengt zodat het litteken beschermd wordt voor invloeden van buitenaf. Ons advies om de crème het eerste half jaar te blijven gebruiken voor het beste resultaat.

 

*ACCZ | A Klinieken behoudt het recht om prijsveranderingen van behandelingen ieder gewenst moment door te voeren.